ANNONS

Krafttanken i Ludvika barar i orangefärg.
Foto: Zonta

Zonta markerar med upplysta landmärken

Falun Borlänge Zontaklubb deltar i kampanjen “Zonta says no”, som är en 16 dagars kampanj mot våld mot kvinnor.

Under perioden mellan 25 november till 10 december gör världens alla 1 100 Zontaklubbar aktiviteter för att uppmärksamma det omfattande våldet mot kvinnor.
De 16 dagarna kopplar ihop två minnesdagar: Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor, den 25 november, och internationella dagen för mänskliga rättigheter den 10 december.
Falun Borlänge Zontaklubb gör i år en digital kampanj på Facebook där de uppmanar människor att ta ställning och agera mot våld i nära relationer.

Våld mot kvinnor har förekommit i alla tider. Våld är inte bara fysisk och psykisk misshandel, det kan också vara hedersrelaterat våld, könsstympning, sexuella övergrepp och barnäktenskap.
Zontorna uppmanar alla att arbeta för att säkerställa en värld fri från våld mot kvinnor och flickor och att förhindra att flickor under 18 år gifts bort.

Lärare, skolpersonal och socialtjänst måste agera när de misstänker att barn far illa. Barn måste redan i förskolan få veta att det är förbjudet att misshandla någon. Flickor måste känna till vart de kan vända sig om de misstänker att de ska giftas bort. Medborgare måste våga agera om de misstänker att någon utsätts för våld och våga göra orosanmälan till socialnämnden vid misstanke att barn far illa.
Barnäktenskap och tvångsäktenskap innebär att flickor inte har möjlighet att påverka sin framtid – så även i vårt land. Att giftas bort som barn är nästan alltid förknippat med olika lidanden, fysiskt, psykiskt, socialt och sexuellt.
När ett samhälle stängs ner ökar våldet, eftersom utsatta personer ofta inte kan eller vågar söka hjälp. Kvinnor och barn riskerar att utsättas för våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och sexuellt våld.

Zonta International uppmärksammar problemen under kampanjen Zonta says NO to violence against women. Den sammanfaller i tid med FN:s 16 dagar långa kampanj mot könsbaserat våld.
Statistiskt utsätts var tredje kvinna för fysiskt eller sexuellt våld. Låt 16 dagar mot kvinnovåld bli 365 dagar med kvinnofrid.

I Falun/Borlänge gjordes 274 polisanmälningar år 2019 som gällde ”våld mot kvinna över 18 år”, siffror som väcker eftertanke (Brå årsstatistik).
– Vi i Falun-Borlänge Zontaklubb kommer att vara aktiva i kampanjen Zonta says NO genom att varje dag göra inlägg i vår grupp på Facebook med egentillverkade filmer och fakta. Vi gör också en insamling till kvinnojourerna i Falun och Borlänge, berättar Ann-Katrin Hernandez Ekström, vicepresident i Falun- Borlänge Zontaklubb.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS