ANNONS

Det finns planer på sammanlagt 70 vindkraftverk runt Horndal

Ytterligare två vindkraftsprojekt nära Horndal – tillsammans 70 kraftverk

AVESTA. Runt Horndal finns planer på att bygga tre stora vindkraftsparker med tillsammans 70 stora vindkraftverk.

Runt Googles kommande miljardbygge i Horndal finns ytterligare två vindkraftsprojekt utöver de 39 verk upp till 290 meter höga som WPD Scandinavia har inlett sonderingar om och som Annonsbladet Dalarna nyligen rapporterade om.
Närmast ett investeringsbeslut ligger “E.ON:s” projekt Skallberget/Utterberget som har kommit längst . Där återstår prövningen av elanslutningen med kabel till ställverket i Horndal.
– Vårt projekt är inte beroende av Googles satsning, säger projektledaren Tomas Sjödal..
– Där väntar vi på att Vattenfall Eldistribution som ska ansluta parken åt oss ska få tillstånd till kabeln hos Energimarknadsinspektionen. De lämnade in ansökan i somras och det är en process som tar minst ett år, säger Skallberget/Utterbergets projektledare Tomas Sjödahl och berättar att E.ON har sålt sin vindkraftsdel till tyska RWE som har som mål att bli en av de största aktörerna i världen på förnyelsebar el.
När Energimarknadsinspektionen gett sitt tillstånd så är projektet klart för ett investeringsbeslut eftersom projektet som omfattar 15 stycken 200 meter höga vindkraftverk har alla övriga tillstånd som krävs på plats sedan februari i år och har fram till slutet av 2022 på sig att starta ett bygge.
– Under tiden fram till investeringsbeslutet arbetar vi med att optimera parkens layout, berättar RWE Renewables Swedens projektledare Tomas Sjödahl.
Den föreslagna vindkraftparken ligger drygt fem kilometer nordöst om tätorten Horndal. Projektområdet består av två höjder med småkuperad terräng på 150-185 meter över havet.
Sjödahl är också projektledare för RWE-projektet Tjärnäs i grannkommunen Hedemora. Den tänkta vindkraftparken är belägen cirka två kilometer söder om Hofors med maximalt sex stycken lika höga vindkraftverk, också där är alla prövningar klara och projektet optimeras inför ett framtida investeringsbeslut berättar projektledaren.
Skallberget-Utterberget är, liksom det tredje projektet, Skansen, utmärkt som lämpligt för vindkraft i Avestas kommunala översiktsplan.
Kommunägda Tekniska verken i Linköping har via sitt bolag Bixia ProWin börjat undersöka undersöka möjligheten att bygga en vindkraftspark med cirka 26 vindkraftverk, 260 meter höga på Skansen. Samrådsmöten har hållits och tidsplanen är att söka tillstånd enligt miljöbalken hos länsstyrelsen i januari 2020.
Linköpingsföretaget hoppas på tillstånd våren 2021, räknar med en överklagandetid på upp till två år och därefter påbörja bygget två till fem år efter att det vunnit laga kraft.
– Vi har inget samarbete med Google, säger Cajsa Abrahamsson, projektledare för Skansen.

publicerat i Annonsbladet Dalarna, Avesta/Norberg v46

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS