ANNONS

Äntligen dags att planera för sommarens trädgård! Röd rudbeckia, även kallad röd solhatt, är en jättebra insektsblomma på sensommaren/början av hösten.
Foto: Ola Jennersten

WWF vill ha hjälp att stärka den biologiska mångfalden

DALARNA. Nu ligger alla hobbyodlare i startgroparna att ta sig an sina trädgårdar, balkonglådor, kolonilotter. Näst efter promenader är trädgårdsarbete den vanligaste fritidssysselsättningen utomhus. – Vi är miljoner svenskar som ägnar halva året åt våra odlingar. Det ger oss makt att stärka mångfalden i naturen genom att exempelvis hjälpa insekter som pollinerar, säger Ola Jennersten, expert biologisk mångfald WWF.

I Sverige finns 2,6 miljoner trädgårdar med en sammanlagd trädgårdsyta motsvarande Gotlands storlek, enligt SLU.
– En sandhög på en solig plats kan locka solitärbin och andra steklar att bosätta sig. Och du, rensa inte bort maskrosor och vitplister förrän de är överblommade, för där trivs många humlor och andra vilda bin. De innehåller mycket nektar och pollen! säger Olle Jennersten i ett pressmeddelande.
Att lägga grova trädstammar på en solig plats uppskattas av svampar, insekter och djur. Spara en hög eller kompost av gräs och kvistar, det kan bli vinterbo åt igelkottar eller grod- och kräldjur.

Och när du vill plantera träd och buskar, så tänk på att nypon, hagtorn, hägg, fläder, druvfläder, krusbär, vinbär, rönn, äpple körsbär och sälg är sådana som fåglar och insekter uppskattar.
I år driver WWF kampanjen Är du med, där uppmanas allmänheten att anta 50 förändringar för att skydda biologiska mångfalden och stoppa klimatförändringarna. Av de förändringarna handlar flera om trädgårdsarbete, och här hoppas WWF på hjälp från landets odlare.
– Även om du inte har egen trädgård, så kanske du har en innergård eller balkong där du kan plantera bisnälla växter eller exempelvis sätta upp fågelholk, avslutar Ola Jennersten pressmeddelandet.

Så kan du hjälpa
Trädgårdsförändringar WWF vill ha hjälp med.
Bygg insektshotell! I Sverige finns knappt 300 olika arter bin och humlor och 46 av dessa är utrotningshotade på grund av brist på föda och bra boplatser.
Plantera pollen- och nektarrika växter som pärlhyacint, krokus, lungört, prästkrage, röd rudbeckia, kantnepeta eller en kryddväxt så blir pollinatörerna glada. Olika arter förlänger odlingssäsongen.
Genom att lämna tio kvadratmeter av din gräsmatta/innergård oklippt i sommar kan blomväxterna blomstra. Du kan fylla på med svenska ängsfrön.
Kompostera mera.
Plantera för humlor och bin.
På WWFs hemsida finns mer information om fler förändringar du kan anta. I samband med att WWF Sverige fyller 50 år har man tagit fram 50 konkreta små och stora förändringar du kan göra. De första sex veckorna antog svenska folket över 50 000 förändring
ar.

Fler sätt att bidra:
Anlägg en damm med vattenväxter och stenar.
Gör ett litet bad åt fåglar och insekter.
Sätt upp en fladdermusholk.
Mata fåglarna på vintern.
Om du äger skog, använd hyggesfritt skogsbruk och spara gamla och döda träd.

Förlusten av biologisk mångfald
Biologisk mångfald definieras som variationsrikedomen bland levande organismer och innefattar både mångfald inom arter, mellan arter och mångfald av ekosystem. De senaste 50 åren har populationerna av vilda ryggradsdjur minskat med 68 procent i genomsnitt. På grund av att människan överexploaterar, smutsar ner och tränger undan naturen är ofattbara en miljon arter hotade.
Den är ett hot även mot oss människor som är beroende av den levande planetens stora biologiska mångfald. Härifrån får vi luften vi andas, maten vi äter, mediciner, vattnet vi dricker och skydd mot klimatförändringarna.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS