ANNONS

39 stycken 260 meter höga vindkraftverk kan komma att de elkraft till Google om tio år
Foto: WPD

wpd vill bygga 39 stycken 260 meter höga vindkraftverk i Horndal

AVESTA z Vindkraftsbolaget wpd Scandinavia AB har träffat kommunledningen i Avesta och gett en första information om planerna på en stor vindkraftspark som kan värderas till miljarder.

Det planerade vindkraftsbygget är nära platsen där Google ska bygga sin stora serverhall och Svenska Kraftnät planerar för att kraftigt förstärka elnätet till Horndal.

– Vi är i ett jättetidigt skede och har träffat Avesta och Sandvikens kommuner för första gången och ska i höst träffa Hofors kommun som också berörs av projektet som vi kallar Stormossen, berättar Maria Röske, vd för wpd Scandinavia AB och hon betonar att detta är starten på en lång process som eventuellt leder fram till tillstånd och beslut.
– Det brukar ta ungefär tio år i snitt från det tidiga läge där vi är nu till verken kan stå på plats så vi tar höjd för att använda bästa möjliga teknik och vi har en dialog med vindkraftstillverkare om vad de tror om hur tekniken kan utvecklats i ett tioårsperspektiv, säger Röske.
Wpd:s senaste projekt i Sverige, i Skellefteå, så används vindkraftverk på 4,2 megawatts effekt med en totalhöjd på 230 meter, om tio år kan teknikutvecklingen ha kommit så långt att landbaserade vindkraftverk kan byggas med en effekt på upp till sex megawatt och en totalhöjd på 290 meter.
– Därför kommer vi att ta höjd för detta i en kommande samrådsprocess för vi vill använda bästa möjliga teknik eftersom högre verk ger mer effekt och därmed spar vi på miljön och behöver bygga på färre platser. Projektet i Avesta är tänkt att byggas på mark som ägs av Sveaskog och området är platt så vi behöver komma högt för att nå bästa möjliga vindläge, säger Röske som själv gissar att man landar på 250 meter och berättar att detta är första gången wpd har planer på att bygga på slättland och inte på bergstoppar som i andra projekt.
Wpd har en ansökning inne hos miljöprövningsdelegationen hos länsstyrelsen Dalarna för Lannaberget-Broboberget i Rättviks kommun med 115 vindkraftverk. Företaget har även genomfört samråd för projekt Ripfjället med 40 verk i Malung Sälens kommun, där opinionsyttringarna varit kraftiga.
– Svenskar är i allmänhet mycket positiva till vindkraft men det finns en eskalerande opinion mot vindkraft när det kommer nära. Vindkraft väcker känslor och det tar vi på stort allvar, säger wpd:s vd som bedömer att ett investeringsbeslut kan tas tidigast 2025 förutsatt att man erhåller alla tillstånd. Nästa sommar planerar man påbörja inventeringarna i området.
Svenska Kraftnät har i sin långtidsplan 2020-2022, som Annonsbladet rapporterat om, planer på att stärka upp kraftförsörjningen till Horndal med nya 400 kilovoltslinjer och i ställverket på 3,4 miljarder kronor inför Googles plan att i steg bygga sex serverhallar i Horndal.
– Vi för diskussioner med alla stora serverhallsbolag, wpd-gruppen har exempelvis redan tecknat ett långsiktigt avtal med Google i Finland. Vi har i år också skrivit avtal med ett stort svenskt bolag hemmahörande inom basindustrin. Vi vill gärna bidra med förnybar el och kan man samlokalisera så är det idealt, säger Maria Röske som efter mötet med Avestas kommunledning framhåller att kommunen har en pragmatisk inställning till vindkraft och kommunen framhåller att stor konsumtion bör samspela med stor produktion.
Wpd-gruppen finns i 21 länder och har byggt 2200 vindkraftverk med en effekt på 4450 megawatts och har i pipelinen ytterligare 8725 megawatt på gång.

Horndalsprojektet kan grovt uppskattas till en investering på ett par miljarder kronor.

Publicerat i Annonsbladet Dalarna, Avesta/Norberg v43

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS