ANNONS

WBAB riktar insatser för att komma till bukt med förekomsten av tarmbakterier i dricksvattnet för Söderbärke och Tolvsbo. “Viktigast är att vattnet nu är rent igen, och vi ska göra allt för att det här inte ska inträffa igen”, säger produktionschefen Robert Björklund.
Foto: Sonny Jonasson

WBAB går till botten med bakterier i dricksvattnet: “Utfört felsökning i hela vattentornet”

SÖDERBÄRKE Dricksvattnet i Söderbärke har haft oönskade gäster. Vid två tillfällen under en dryg månads tid har spår av tarmbakterier identifierats.

Nu ämnar WBAB gå till botten med dilemmat.
– Vattentornet i Söderbärke är från tidigt 60-tal och nu felsöker vi hela kedjan för att få ordning på det här, berättar produktionschefen Robert Björklund.

Höstens första tillbud noteras den 4 september, och drygt en vecka in i oktober händer det ånyo. WBAB hittar spår av synnerligen ovälkomna gäster i dricksvattnet för Söderbärke och Tolvsbo.
Närmare bestämt tarmbakterier med namnet enterokocker.
– Vi var tidigt ute med information att man då behövde koka vattnet tänkt att användas för dryck och matlagning, säger Robert Björklund, som inom WBAB är produktionschef för just segmentet dricksvatten.

Han fortsätter:
– Vid händelser som dessa är det viktigt att väldigt snabbt nå ut till folk och det är en utmaning att få ut information. Vi skickar ut sms, publicerar direkt på direkt på webben och gör vårt yttersta för upplysa om rådande situation.
Vad som föranleder förekomsten av otrevligheterna i vattnet är ännu oklart.
Hittills vidtagna åtgärder innefattar urspolning av hela vattenledningsnätet, klorering för att ta bort bakterierna och i tisdags utförde man en felsökning av hela vattentornet.
Som alltså återfinns i Söderbärke. Den 28 meter höga pjäsen rymmer 300 kubikmeter vatten och uppfördes av Skånska Cementgjuteriet och Viak redan 1961.

59 år senare ställer tornet till förtret för både bygdens befolkning och driftansvariga bolaget WBAB (WessmanBarken Vatten & Återvinning AB).
Robert Björklund inflikar att höstens två ovälkomna fynd i vattnet vid Söderbärke/Tolvsbo tyvärr också haft föregångare.
– Vi har haft det här problemet förr också. Sedan förra torsdagen är dock vattnet åter som det ska i området.
– Och nu har vi utfört en besiktning och felsökning i hela vattentornet för att få ordning på det här. Det är ett gammalt vattentorn, konstaterar han och inflikar att WBAB även hyser planer att i framtiden förena Söderbärkes och Vads vattentäkter.

Vattnet i Söderbärketornet pumpas dit från WBAB:s anläggning, och Björklund nämner att man också ämnar gå i närkamp med det egna maskineriet för att upptäcka eventuella svaga punkter.
– Vi har bland annat infiltrationsbassängen ute på gården, där vattnet renas.
– Viktigast är att vattnet nu är rent igen, och vi ska göra allt för att det här inte ska inträffa igen.

Vidare redogör Robert också för delar av dricksvattnets väg från start till mål. Och det är en resa som kontrolleras med väl valda intervall.
– Ja, vi har provpunkter längs nätet där vi utför regelbunden provtagning. Den här vändan hade vi inga höga bakteriehalter, men vi har också väldigt låga gränsvärden jämfört med vad som rekommenderas för exempelvis privatperson med enskild brunn.
– Och så ska det självklart vara. Man chansar inte i dessa sammanhang, fastslår produktionschefen Robert Björklund.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS