ANNONS

Polisens volontärer är nu igång med sin verksamhet och kommer regelbundet att genomföra olika uppdrag. Här ses några av volontärerna tillsammans med poliserna Thomas Nordström och Susanne Lindström.
Foto: Rebecca Linder

Volontärer ska ge ett tryggare Avesta

AVESTA. Polisen i Avesta är först i Dalarna med att införa volontärer. Innan jul hade de sina två första uppdrag och deras uppgifter är att närvara, informera, och observera.

– Nu gäller det att hitta formen för det här på ett bra sätt, säger Yngve Mattiasson, en av de totalt 12 volontärerna som polisen har i dagsläget.
Yngve Mattiasson arbetade tidigare som säkerhetssamordnare på Avesta kommun och han föreslog tidigt för polisen här i Avesta att volontärer kanske skulle vara något för dem att införa.
– Jag kom nog med idén redan runt 2007. 2004 införde polisen i Stockholm volontärer, säger Yngve Mattiasson.

När det nu blev beslutat att polisen i Avesta skulle starta upp volontärverksamhet kände Yngve såklart att det var något som han ville engagera sig i.
Volontärerna är inte anställda av polisen och har inga andra befogenheter än övriga medborgare. De ska stötta polisen med enklare sysslor. Det handlar mycket om information och att finnas ute bland medborgarna för att skapa en trygg stämning. Det första uppdraget blev i samband med Tomtemarknaden och Löfvens besök.

Det andra uppdraget fokuserade på trygghetsskapande i handeln. Sex volontärer närvarade vid uppdraget och tillsammans med poliserna Thomas Nordström och Susanne Lindström inledde de med att gå runt på stan och presentera volontärverksamheten för handlarna. De fick ett positivt mottagande.
– Volontärerna ska ju vara en länk mellan medborgare och polis och med sin närvaro bidra till att minska risken för brott, säger Thomas Nordström.

Malin Collin Jarlheim är en av dem som valt att engagera sig som volontär.
– Jag tycker om att hjälpa människor och vet att det finns ett behov. Sen är det också kul att ha kontakt med människor och intressant, framhåller Malin Collin Jarlheim.
På sikt är tanken också att utbilda fler volontärer för att successivt kunna utvidga verksamheten till att kanske kunna ha olika uppdrag på veckobasis.
– Nu kommer vi köra ungefär en gång i månaden. Det kan vara vid speciella arrangemang, kvällsöppet i butiker, i samband med pensionsutbetalningar, trygghetsvandringar i motionsspår, olika kommundelar och liknande, säger Thomas Nordström.

Publicerad i Annonsbladet (Avesta/Norberg) vecka 02 2019.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS