ANNONS

Foto: Dreamstime

Vinds- och källarinbrotten ökar

Stölder i källare och på vindar ökar i Sverige. Även i Dalarnas län har anmälningarna gått upp. Allra värst utsatt är Falu kommun. Det visar försäkringsbolaget Ifs kartläggning av färska sif

Nyligen publicerade Brottsförebyggande rådet ny statistik över anmälda inbrott i bostäder och förråd. Nu presenterar försäkringsbolaget If sin årliga analys av siffrorna.
Antalet anmälda vinds- och källarinbrott har de senaste åren sett ett tydligt uppsving, som accelererade under 2020. Under förra året gjordes 30 procent fler anmälningar än året innan.
– Ifs egen inbrottsstatistik visar också en ökning av källar- och vindsinbrott. Det kan bero på att många arbetar hemma och att tjuvarna därför söker sig till mer obevakade områden. Det återstår att se om trenden håller i sig när fler återgår till kontoren, säger Jenny Rudslätt, skadechef på försäkringsbolaget If.

I Dalarna anmäldes 274 förrådsinbrott under år 2020. Det är färre än året innan (minus 15 procent).
Över längre tid däremot ökar antalet inbrott. Åren 2018–2020 anmäldes tolv procent fler förrådsinbrott per hushåll i Dalarna än åren 2013–2015.
I till exempel Smedjebackens kommun har anmälningarna ökat betydligt (plus 57 procent).
– En oroväckande trend vi ser är att allt fler inbrott sker när folk är hemma. Inbrottstjuvarna drar sig inte längre för att ta sig in också när någon är i hemmet. Därför är det viktigt att alltid ha låst ytterdörr, säger Jenny Rudslätt.
Jämfört med andra län är antalet anmälningar förhållandevis lågt i Dalarna. Länet rapporterade under 2020 tredje lägsta antalet förrådsinbrott per hushåll. Gotlands län hade lägst, medan Västmanlands län hade flest.
Skillnaderna här är markanta. Antalet anmälda inbrott per hushåll är mer än åtta gånger så stort i Västmanland som på Gotland.

Bland kommunerna i Dalarna anmäldes flest vinds- och källarstölder i Falun, sett till antalet hushåll (3,4 per 1 000 hushåll).
Förrådsinbrotten brukar, generellt, vara vanligast under de mörka höst- och vintermånaderna. I Polisregion Bergslagen, som Dalarna tillhör, var december den månad då det anmäldes flest vinds- och källarinbrott under 2020 (171 stycken), jämfört med 80 i mars då antalet var lägst.

Medan förrådsstölderna alltså gått upp de senaste åren ligger bostadsstölderna på en historiskt låg nivå. År 2020 anmäldes 279 inbrottsstölder i villor och lägenheter i Dalarnas län. I riket som helhet är antalet inbrott lägre än på många decennier.
– Många inbrott begås vanligtvis av utländska ligor. Under sista kvartalet 2020 minskade antalet anmälda inbrott till If med uppemot 30 procent jämfört med 2019. Minskningen kan bero på att de internationella ligorna inte reser hit i lika hög utsträckning, säger Jenny Rudslätt.

Anmälda inbrott
Antal anmälda källar- och vindsinbrott i kommunerna i Dalarnas län.
                 Antal (2020)   Per 1 000 hushåll   Ökning/minskning (fem år)
Avesta                35                 3,1                           +21%
Borlänge           76                 3,1                           -11 %
Falun                  95                 3,4                           +43 %
Gagnef                 1                 0,2                              –
Hedemora          8                  1,1                           +35 %
Ludvika              27                  2,1                           +10 %
Smedjebacken  15                  2,8                           +57 %
Säter                     1                  0,2                           -38 %
Förändringen över tid är uträknad som antalet anmälda inbrott per hushåll under 2018–2020 delat med antal anmälningar åren 2013–2015.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS