ANNONS

Ett par år försenade kan de nya vindkraftsparkerna i nära Horndal i Avesta och Tjärnäs i Hedemora komma att bli på grund av försenade tillstånd och nätanslutningar.
Foto: Pär Sönnert

Vindkraftsparker försenas flera år

Två vindkraftsprojekt i södra Dalarna försenas på grund av att tillstånd och nätanslutningarna har försenats, och nu tillkommer pandemioro.

RWE Renewables Sweden AB, tidigare E.ON, ansöker hos länstyrelsen i Dalarna om förlängning av igångsättningstiden till 31 mars 2024 för 15 vindkraftverk inom vindkraftpark Skallberget/Utterberget i Avesta kommun och sex vindkraftverk inom vindkraftpark Tjärnäs i Hedemora kommun.
Redan tidigare har bolaget tvingats be och beviljads förlängd igångsättningstid av samma skäl som nu. Planen var att båda parkerna skulle vara i drtift under 2022.

RWE måste i de båda projekten ha Energimarknadsinspektionen, EI:s, koncessionsbeslut och Vattenfalls framdragna nätanslutning måste också vara klar. Detta ligger utom bolagets kontroll
Bolagets preliminära bedömning i dagsläget är att koncession kommer att beviljas i oktober/november 2020, vilket kan överklagas, och att Vattenfalls framdragna nätanslutning tidigast kommer vara på plats omkring mars 2023.

RWEs bästa bedömning är i dagsläget att bygget av de båda parkena kan inledas 2023.
”Det rör sig om ett stort projekt som kräver tillgång till maskiner, personal, tjänligt väder med mera. Det är därmed inte säkert att bolaget kommer att kunna avsluta projektet inom en och samma byggsäsong. Marginal är, givet alla osäkerhetsfaktorer, vidare centralt för att kunna ta investeringsbeslut” skriver bolaget i förlängningsansökan.
En nytillkommande osäkerhetsfaktor är att Covid-19-pandemin riskerar att påverka leverantörskedjor och medför svårigheter för specialistarbetskraft att resa till projekten varnar RWE.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS