Villainbrott i Finnbo

SMEDJEBACKEN. På måndagsmorgonen upptäcktes att en villa i Finnbo utsatts för inbrott.

En bakdörr har brutits upp. En båtmotor och en motorcykel saknas efter inbrotten, dess sammanlagda omfattning är ännu inte klarlagt.

ANNONS

SENASTE LOKALA NYHETER

"I Dan Andersson fotspår", på Brunnsvik lockade folk att trotsa regnet och bege sig på en liten vandring i skaldens fotspår.
Ett kommunövergripande mål i Ludvika kommun är att det ska vara en bra kommun att växa upp i. Kommunen var därför extra glada att nu kunna presentera kommunutvecklarnas lista.
Under två veckor har årets kommunutvecklare arbetat med olika platser de valt ut, där kommunens unga brukar hänga.