ANNONS

Mari Jonsson (S), kommunalråd i Borlänge kommun.
Foto: Annonsbladet

Vill uppmuntra till att fler utbildar sig

BORLÄNGE. Borlänge kommun vill stärka kvaliteten, kompetensen och utbildningsnivån hos anställda i kommunen. – Vi vill uppmuntra till att fler väljer att utbilda sig och på så sätt stannar kvar hos oss, säger Pernilla Söderlund, chef i sociala sektorn.

Därför genomförs nu förändringar som innebär att vikarier med tillfälliga- eller behovsanställningar som mest kan arbeta 280 dagar under en treårsperiod.
Dessutom vill kommunen se till att fler utbildade undersköterskor får förtur på arbetsmarknaden.
– Genom den här förändringen vill vi stärka kompetensen inom kommunal vård och omsorg och samtidigt se till att säkra kvaliteten och patientsäkerheten i servicen för våra Borlängebor, säger Mari Jonsson (S), kommunalråd i Borlänge kommun.

Kommunen kommer i fortsättningen att anställa utbildad personal inom vård och omsorg.
– Vi vill uppmuntra till att fler väljer att utbilda sig och på så sätt stannar kvar hos oss. Dessutom får man också automatiskt en högre lön, om man väljer att vidareutbilda sig, säger Pernilla Söderlund, chef i sociala sektorn.
Sveriges kommuner och regioner förutser att 100 000 undersköterskor saknas i Sverige till och med år 2023. Genom regeringens satsning Äldreomsorgslyftet har Borlänge kommun sedan hösten 2020 gjort det möjlighet för anställda inom äldreomsorgen att utbilda sig till undersköterska på betald arbetstid.
– Vi har kunnat erbjuda 33 av våra anställda den här förmånliga utbildningen. Utöver det har vi också anställt ytterligare tio undersköterskor, självklart på heltid, säger Mari Jonsson (S), kommunalråd.

Den nya 280-dagarsregeln börjar gälla den 1 april 2021 och omfattar också personer som har anställts tidigare. På sikt ska 280-dagarsregeln kunna leda till flera vägar in till kommunen, bland annat möjligheten att kunna annonsera lediga tillsvidaretjänster och vikariat inom alla kommunens ansvarsområden.
Medarbetare som berörs av den nya regeln får information av närmaste chef och via brev.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS