ANNONS

Kampanjen “Vi hade tur” sträcker sig till länets och landets samtliga vårdcentraler, och syftet är att sätta fokus på den ovanliga cancerformen sarkom.
Foto: Sonny Jonasson

“Vill skingra dimmorna kring denna aggressiva cancer”

DALARNA Sarkomföreningen inleder potentiellt livsviktiga kampanjen ”Vi hade tur”. Och detta via ett enormt utskick av golfbollar till länets och landets samtliga vårdcentraler.

Målet är att lyfta cancersjukdomen sarkom.
Som inte sällan får försenad diagnos, och har hög dödlighet bland de drabbade.
– Vi vill skingra dimmorna kring denna ovanliga och aggressiva cancer som ofta kallas ”de mystiska tumörerna”, säger Magnus Carlsson, Sarkomföreningens ordförande.

Syftet med den nyligen initierade kampanjen är alltså att uppmärksamma läkare på den sällsynta men allvarliga cancersjukdomen sarkom, som inte sällan får försenad diagnos.
En cancervariant med ytterst olustig statistik – bara två av tre patienter lever fem år efter att de fått diagnos. En otäck trend som tyvärr beskrivs vara intakt ända sedan 1990.
Magnus Carlsson är ordförande i Sarkomföreningen, som står bakom kampanjen.
– Informationsinsatsen ska ses som en hjälp till primärvården att tidigare upptäcka sarkom, men också till enskilda så att de går med sina symptom till läkare.
– Vi vill skingra dimmorna kring denna ovanliga och aggressiva cancer som ofta kallas ”de mystiska tumörerna”, betonar han.

Att man väljer just golfbollar som symbol för kampanjen är kopplat till den vanligt förekommande fysiska form på tumörer som tillhör kategorin sarkom.
Golfbollarna i fråga är tryckta med texten ”Är det sarkom?”. Därtill bifogas informationsblad med de vanligaste symtomen på sarkom.
Detta material tillsänds nu under Sarkomföreningens försyn samtliga vårdcentraler i såväl Dalarna som resten av Sverige.

Henrik Bauer, professor i ortopedisk onkologi, upplyser i ett bredare perspektiv om golfbollens betydelse i sammanhanget.
– En knöl som är större än en golfboll, det vill säga 5 centimeter i diameter, bör utredas för sarkom, framhåller Bauer, vars professorsämbete vid Karolinska Institutet kompletteras av en befattning som tumörortoped vid Sarkomcentrum i Stockholm.
Han utvecklar gällande denna ovanliga och ofta mycket allvarliga cancer.
– En djupt sittande oruckbar knöl eller ensidig skelettsmärta är två andra viktiga symtom.

Kunniga krafter på området framhåller det faktum att sarkomen till följd av sin sällsynthet ofta inte upptäcks i tidigt skede.
– På grund av att sarkom är en av de mer ovanliga typerna av cancer missas de allt för ofta i primärvården, säger Elisabet Lidbrink, överläkare och onkolog på Sarkomcentrum i Stockholm.
– En läkare kanske stöter på ett fall av sarkom under hela sin läkarbana. Sarkom är också en svår diagnos på grund av att den kan finnas var som helst i kroppen, utvecklar Lidbrink.

Kampanjen ”Vi hade tur” består också av en rapport i ämnet. Därtill publicerar man succesivt artiklar och filmer med patienter som cirkulerat i vården innan de fått remiss till rätt behandling. Först ut i en sannolikt härdad grupp individer med sarkomhistorik är Nicklas Janerfelt. Hans patientresa presenteras direkt ur den verklighet som “Vi hade tur” nu vill åskådliggöra och förändra. Janerfelts resa innebar bland annat att han fick sjukgymnastik i stället för undersökning i tid.

Magnus Carlsson i Sarkomföreningen förklarar i dubbel bemärkelse kampanjens essens.
– Ofta måste man ha tur för att få komma till sarkomspecialister i tid, därav namnet på kampanjen.
– Kan vi bidra till att ytterligare en person, en enda person, får sin diagnos i tid så har kampanjen nått sitt syfte, understryker han.

 

Fakta – sarkom

  • Sarkom är cancer som kan uppstå i alla åldrar och var som helst, i skelettet, brosk, fett, bindväv, muskler eller blodkärl.
  • Varje år diagnostiseras mellan 600 och 800 barn och vuxna i Sverige med sarkom. Det utgör ungefär 1 procent av all cancer. Omkring 10 procent av all cancer hos barn är sarkom.
  • Eftersom sarkom är så ovanligt, okänt och består av så varierande och ofta aggressiva tumörer, är dödligheten hög. Bara två av tre patienter lever fem år efter diagnos – ett faktum som inte ändrats sedan 1990. Det skiljer sig från många andra cancerdiagnoser där tidigare upptäckt och nya läkemedel under senare år minskat dödligheten dramatiskt.
  • Sarkom anses vara en av de cancerformer som orsakar flest förspillda levnadsår. Det förekommer i alla åldrar och många dör unga eller relativt unga.
  • I Sverige finns tre nationella sarkomcentrum, i Stockholm, Göteborg och Lund, dit den mest avancerade diagnostiken och behandlingen koncentrerats. I Linköping och Umeå finns regionala sarkomcentrum.
Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS