ANNONS

Kommunledningen vill göra en satsning på skola och förskola. Bland annat ska köerna till barnomsorgen minska och förskolegrupperna nå målet om 15 barn per grupp – på sikt.
Foto: Dreamstime

Vill satsa på barn och gamla

LUDVIKA. Skolan och äldrevården. Det är områden som majoriteten i kommunen vill satsa extra mycket på nästa år. – Att ha en bra skola är viktigt för att vara en attraktiv kommun, som det också ska vara bra att åldras i, säger kommunalrådet HåGe Persson (M).

Ludvika kommuns driftsbudget nästa år är på drygt 1,8 miljarder. Kommunstyrelsen har nu klubbat igenom majoritetens förslag för hur pengarna ska fördelas. Det finns också ett förslag vardera från Centern och Sverigedemokraterna.
– Vänstern, Kommunisterna och Miljöpartiet har inte lämnat några egna förslag än, säger Leif Pettersson (S) som är ordförande.

I det förslag som nu stöds av flest handlar det om satsningar på tre områden: Skolan, äldrevården och individ- och familjeomsorgen.
– Vi har haft höga kostnader för försörjningsstöd som börjar minska nu. Men kostnader för omhändertagande och placering av barn ökar, säger Leif Pettersson.
Därför vill han nu satsa 175,5 miljoner på den sociala sektorn. Skolan och förskolan hör också till vinnarna med 516 miljoner även om den sektorn hade önskat mer, bland annat för att minska gruppstorleken på förskolan till 15 barn från drygt 17.
– Det är inte realistiskt att göra det på ett år, men det är målet på sikt, säger HåGe Persson (M), vice ordförande.

När det gäller vård och omsorg vill majoritetspartierna satsa 619 miljoner nästa år.
– Vi behöver bygga fler LSS-boenden och omvandla vanliga äldreboenden till demensboenden som kräver mer personal, säger Leif Pettersson.
Övriga sektorer inom kommunen får nöja sig med cirka två procent mer nästa år, vilket ska motsvara löne- och hyresökningar.
På frågan om det är någon satsning som majoriteten velat göra men inte kunnat nu, svarar Pettersson:
– Att få fler i arbete genom sådant som bättre matchningar, minskad kö till sfi och utbildningar, men vi får se om det kan finnas mer utrymme för det i höst.

Politikerna har också klubbat ett förslag på investeringar nästa år. Där handlar det totalt om drygt 101 miljoner kronor, en summa som C ville skulle vara 110 miljoner och SD 115 miljoner.
Här är den stora kostnaden kommunens del i riksvägsbygget: 40 miljoner kronor. Den kostnaden och sex miljoner för bredbandsutbyggnaden gör att Ludvika måste öka på lånen mer än vad man egentligen har som mål.
– Vi betalade av 200 miljoner i lån under 2020, så det finns ett utrymme. Investeringsbehoven kommer också att gå ner, säger HåGe Persson.
Men de stora kostnaderna för vägen kommer under 2022 och 2023, enligt Pettersson.
– Totalt ska vi betala 78 miljoner – som det ser ut nu, säger han.
Hur den slutgiltiga budgeten blir bestäms av politikerna i kommunfullmäktige.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS