ANNONS

Garpenberg, underground.
Foto: Stefan Berg/Boliden.

Vill öka produktionen i gruvan med 20 procent

Boliden planerar att i slutet av året söka tillstånd att öka produktionen nere i Garpenbergsgruvan med ytterligare 20 procent till 3,5 miljoner årston.

Boliden har ägt Garpenbergsgruvan sedan 1957 och då producerades cirka 300 000 ton malm per år.
Sedan dess har produktionstakten ökat stadigt och är nu tio gånger högre och med mineraltillgångar som stadigt ökar efter framgångsrik prospektering.
På 1990-talet hängde Garpenbergs fortsatta överlevnad på en skör tråd. Metallpriserna var låga och Garpenberg gick med förlust.
Vändningen kom 2004 när de två gruvorna i Garpenberg byggdes ihop och inte mindre än fyra nya fyndigheter upptäcktes, varav Lappberget under Dammsjön var den största – den näst största i Bolidens historia efter Aitik.
När även metallpriserna ökade talade man inte längre om nedläggning, utan om expansion och det gör man på nytt.

År 2011 beslutades om att investera 3,9 miljarder kronor i en utbyggnad av verksamheten i Garpenberg med en målsättning att öka produktionen till 2,5 miljoner ton malm per år.
Garpenberg har i dag mycket goda malmreserver och gruvdriften bedöms kunna pågå lång tid framöver.
I Garpenberg arbetar cirka 450 personer och verksamheten sysselsätter ytterligare cirka 150 entreprenörer.
Garpenberg har bra framförhållning med mineraltillgångar och mineralreserver.
På tio år har produktionen ökat från 1,4 miljoner ton till 2,9 och utfallet av zinkkoncentrat ökat från 86 kiloton till 109, silvret från 140 ton till 257 ton.
Försäljningen från 1,9 miljarder till 3,7 miljarder och vinsten från 1,1 miljarder till 2,1 miljarder.
I slutet av året planerar Boliden att ansöka hos mark- och miljödomstolen om att få öka produktonen i gruvan från dagens tillstånd på 3,0 miljoner ton till 3,5 miljoner, endast mindre modifieringar nere i gruvan behövs för att öka tonnaget.

Bergsstaten har nyligen beviljat Boliden förlängt undersökningstillstånd för det gruvnära undersökningstillståndet Garpenberg 1018. Där kommer Boliden att fortsätta med en ny borrhålsmätning och fortsatta kärnborrningar.
Boliden har också beviljats tre års förlängning av undersökningstillståndet 2019, i ansökan så planeras fortsatt prospektering och Boliden redovisar att företaget under 2021 förväntas fortsätta den ortdrivning som pågår inom bearbetningskoncessionen Garpenberg K1 in i undersökningstillståndet 1019 som Boliden planerar att fortsätta kärnborra efter mer malm.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS