ANNONS

Vill mångmiljoninvestera och återvinna gruvavfall i GP-verket 2022

GRÄNGESBERG. 90 miljoner kronor investeras och Grängesberg Exploration hoppas att produktion av fosforgödning och utvinning av sällsynta jordartsmetaller ur Grängesgruvans avfall kan inledas

 

Produktionen kan starta 2022-23 och skapa runt tio nya jobb.
– Just nu har vi två projekt som har goda förutsättningar att med begränsade investeringar komma i produktion inom 24-36 månader, säger ägaren Christer Lindqvist som tidigare har mutat in malmen som finns kilometerdjupt under Spendrups och området mellan Grängesberg och Nordic Iron Ores gruvprojekt i Blötberget.

Sveriges geologiska undersökning, SGU, pekar ut fyra gamla gruvområden i Bergslagen, bland annat Grängesberg som intressanta att utveckla:
”Betydande mängder sällsynta jordartsmetaller (REE) har konstaterats inom Grängesbergfältet … både i den kvarvarande järnmalmen och i den anrikningssand som efterlämnats vid de nedlagda gruvorna”, skriver SGU i rapporten till regeringen där de redovisar kartläggningen innovationskritiska metaller och mineral som är nödvändiga för bland annat miljö- och klimatomställningen och som ska bli en del av av regeringens strategi för smart industri.
Ungefär samtidigt som rapporten skrevs i våras så begärde Christer Lindqvist, ägare till Grängesberg Exploration, undersökningstillstånd av de gamla gruvavfallsdammarna i Grängesberg. Tillståndet har just beviljats av Bergsstaten. Samtidigt har Lindqvist tagit över ägandet av Dannemoragruvan i Uppland, blivit majoritetsägare i börsnoterade Metallvärden (med ett dotterbolag, Sala Bly, som framställer blyprodukter från Bolidens blyåtervinning). Planen är att döpa om börsnoterade Metallvärden till ett Grängesbergsinspirerat bolagsnamn.

– Det första som kommer att hända är en 90 miljonersinvestering i GP-verket i Grängesberg där apatit och REE i avfallssanden från Jan Mattsdammen ska anrikas, berättar Lindqvist som har avtalen på plats med fastighetsägaren.
Sandmagasinet i Jan Mattsdammen räcker till sju års produktion.
– Vi har kontroll över två sandmagasin men avser börja med Jan Mattsdammen som innehåller 4-5 miljoner anrikningssand. Sanden innehåller enligt SSAB:s slutrapport cirka 2,4 procent fosfor.

– Apatiten som planeras att framställas håller en hög kvalité på cirka 17 procent fosfor. Detta är 20 procent mer fosfor än de spotpriser som rapporterats dagligen. Det råder brist på högvärdigt fosfat och Grängesapatit höga kvalité är efterfrågad på marknaden.
Hötjärnsmagasinet innehåller ännu mer avfallssand och blir aktuellt att fortsätta med efter Jan Mattsdammen. SGU bedömer att det finns 14,4 miljoner ton anrikningssand i Grängesberg.
Processvattnet kommer Grängesberg Exploration hämta i Orrleken intill avfallsmagasinet Jan Mattsdammen. Foto Bo Joffer
I Dannemora hoppas Lindqvist att man kan börja bryta 2024 och man har malm för tio års produktion.
Men i Dannemora måste ett nytt miljötillstånd sökas. Här kommer företaget att bygga det anrikningsverk som det konkursade bolaget aldrig byggde. Runt 800 miljoner bedöms investeringen till:
– Vi vet att vi kan få fram en 65 procentig järnmalmsprodukt och undersöker med anrikningsexperter om vi kan höja halten ytterligare. I Dannemoraprojektet har vi all teknisk och ekonomisk dokumentation tillgänglig från den senaste produktionsperioden mellan 2012-2015. Dessa underlag ger oss mycket goda förutsättningar, berättar Christer Lindqvist.
BO JOFFER
FAKTA Kritiska råmaterial
Europa producerar cirka tre procent av världens råmaterial men förbrukar samtidigt en fjärdedel av densamma. EU har inom ramen för sitt råvaruinitiativ listats 27 material som bedöms som kritiska.
Bland dessa 27 material återfinns fosfor som används till mineralgödsel samt sällsynta jordartsmetaller. Utan fosfor som näring på åkrarna skulle skördarna från jordbruket halveras.
Behovet på de här jordartsmetallerna har ökat kraftigt de senaste tjugo åren, i och med att efterfrågan på grön och smart teknik blivit högre. Förutom att användas i vardagselektronik är de viktiga för modern grön teknik, till exempel i vindkraftverk och elfordon.
LÄS MER OM GRÄNGESPROJEKTEN:
https://annonsbladet.com/grangesberg-ruvar-pa-gruvliga-rikedomar/
Publicerat i Annonsbladet Dalarna, / Ludvika/Smedjebacken/2020-10-10
Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS