ANNONS

Vill bygga nya kraftledningar i Horndal

HORNDAL. Vattenfall Eldistribution planerar att bygga två nya kraftledningar, en mellan Horndal och Skallberget och en Horndal och Utterberget. Detta då Eon planerar att bygga vindkraftverk.

Kraftledningarna behövs då för att kunna överföra den el som vindkraftparken kommer att producera. Eon har tillstånd för att bygga maximalt 15 vindkraftverk för båda områdena – Skallberget och Utterberget. Utterberget är det större av de två områdena och innehar i dagsläget elva vindkraftverk medan Skallberget innehar fyra.
– När vi nu arbetar med att optimera projektet så kan antal vindkraftverk placerade i respektive område komma att förändras något, men tillståndet säger totalt 15 för Skallberget och Utterberget tillsammans, säger Anna Grundström, projektledare på Eon.

Miljötillstånd för projektet vann laga kraft i januari 2016. För närvarande görs en närmare analys av vindförhållanden som ska ligga till grund för ett framtida investeringsbeslut.
Kraftledningarna som Vattenfall nu planerar för ska förläggas som markkablar, men för att få bygga så krävs tillstånd och för att kunna ansöka om tillstånd genomförs nu ett samråd enligt miljöbalken. De två ledningarna planeras att samförläggas där det är möjligt så därför genomförs ett gemensamt samråd. Ägare till fastigheter inom eller i närheten av något av de stråkalternativ som utreds för de planerade ledningarna har nu chans att säga sitt. Det görs även samråd med länsstyrelsen och Avesta kommun och andra berörda myndigheter och organisationer.

Synpunkter lämnas in senast 1 februari. Efter avslutat samråd tas en samrådsredogörelse fram samt att länsstyrelserna då ska avgöra om kraftledningarna har betydande miljöpåverkan eller inte. Först därefter tar man fram en ansökan om tillstånd som skickas till Energimarknadsinspektionen för prövning.

Publicerad i Annonsbladet (Avesta/Norberg) vecka 04 2019.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS