ANNONS

Kursen är ett resultat av ett samarbete mellan RF-SISU Dalarna, föreningar, fritidsenheten, äldreomsorgen och vårdcentralen i Smedjebacken. Syftet med gruppen är att få fler äldre att röra sig, bland annat har Barkens HF startat GÅ handboll för 60+ och fler aktiviter är på gång.
Foto: Foto:Sara

Vikten av att falla rätt

SMEDJEBACKEN. Falltrygghet för äldre är temat på en kurs för Smedjebackens invånare som är 65 år och uppåt.

Smedjebackens kommuns äldreomsorg tillsammans med Ludvika Judoklubb och RF-SISU Dalarna erbjuder till en blygsam kostnad tillsammans kursen “Falltrygghet äldre – förebygg fall och lär dig falla rätt” till alla Smedjebackens kommuninnevånare 65+.
Kursen startar 13 mars med kursinstruktör Mats Weilander, som är certifierad instruktör från Ludvika Judoklubb och omfattar tio tillfällen.
Svenska judoförbundet har tagit initiativet för ökad falltrygghet för äldre. Genom projektet Judo4Balance vill förbundet bidra med ökad personlig trygghet hos den enskilda individen och samtidigt minska samhällets kostnader för fallolyckor. De professionellt framtagna falltrygghetsprogrammen består av balans- och styrketräning samt övningar som förbättrar kroppsuppfattningen och den fallteknik som lärs ut i judo.
Det sker 270 000 fallolyckor i Sverige varje år, 70 000 behöver sjukhusvård och 1 500 avlider. Fyra personer över 65 år dör varje dag på grund av fallolyckor.
– Med stigande ålder får vi sämre balans, långsammare muskler och blir svagare. Det gör att vi inte hinner parera om något plötsligt händer och har lättare att falla. Många som varit med om en fallolycka vittnar om hur rädslan för att falla igen har begränsat deras liv. Med rätt träning kan individen åter ta kontroll över sin kropp och stärka tilliten till sin egen förmåga, förklarar Julia Hamilton, instruktör och konceptutvecklare för Judo4Balance.
Kursen “Falltrygghet äldre – förebygg fall och lär dig falla rätt” är ett resultat av ett samarbete mellan RF-SISU Dalarna, föreningar, fritidsenheten, äldreomsorgen och vårdcentralen i Smedjebacken. Syftet med gruppen är att få fler äldre att röra sig, bland annat har Barkens HF startat GÅ handboll för 60+ och fler aktiviteter är på gång.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS