ANNONS

Henrik Lundin har sammanställt en utställning om den stora restaureringen för etthundra år sedan av Vika kyrka. Utställningen finns kvar fram till advent.
Foto: Ann-Louise Ebberstein

Vikas medeltida kyrka är unik

VIKA. På en platå mitt i Vika, mellan Runn och Vikasjön, ligger Vika kyrka. Den vitkalkade stenkyrkan är en samlingsplats i byn och har varit det sedan 1470-talet.

– Träkyrkan som låg på platsen var från 1100-talet. Den brann sannolikt ner någon gång på slutet av seklet. Därefter byggdes den första stenkyrkan, säger Henrik Lundin, ordförande i församlingsrådet i Vika-Hosjö församling, och visar runt i Vikas vackra kyrka.

Henrik berättar också att i slutet av 1400-talet ansåg man att den första stenkyrkan var för liten och troligen också i dåligt skick. Beslut togs i församlingen att bygga en ny kyrka.
– Bergsmännen som bodde här ute, och som hade många andelar i den blomstrande koppargruvan, donerade pengar till en ny kyrka. De hade lärt sig att livet på jorden var en kort förberedelse för det eviga livet och såg nog insatsen som en väg till himmelriket.
Han berättar att det finns ett avlatsbrev bevarat kring invigningen av stenkyrkan från 1469, vilket befäster kyrkans ålder.

Det är inte det enda som är bevarat i Vika kyrka. Kyrkans målningar, som i över 200 år har dolts av vitgrå tjock kalkfärg, samt skulpturer daterade så lång tillbaka som till början av 1200-talet finns bevarade.
– Det är exakt 100 år sedan som målningar och skulpturer fick se dagens ljus, efter att ha varit dolda i flera sekel.

I slutet av 1700-talet kom en rörelse inom kyrkan som ansåg – och verkställde – att inom svenska kyrkan skulle det inte finnas några utsmyckningar. Allt skulle bort då församlingen skulle ha all koncentration på prästen och Guds rena ord.

– Du kan ju tänka dig hur alla utsmyckningar i kyrkan med lysande färger som guld och purpurblå imponerade på Vikaborna. De trodde väl att de kommit till himmelriket. På den tiden bodde ju vanligt folk i små timrade stugor och det fanns inga bilder att titta på, berättar Henrik om de kontraster som besökaren ställdes inför.

Många medeltidskyrkor runt om i landet har rivits. Tak- och väggmålningar har målats över. Skulpturer gjorda på 1100–1200-talen har kastats i elden.
Dock inte i Vika.
– Visserligen målades målningarna över, men alla gamla träskulpturer bevarades. De hittades inmurade på gapskullen, den gamla sångläktaren, i samband med restaureringen 1917-1918 då kyrkans inre återställdes till sitt medeltida utseende.

Bakom den stora restaureringen fanns Sigurd Curman, professor i arkitekturhistoria, riksantikvarie och kyrkorestaurerare. Under 1909–1925 utförde Curman restaureringar av sjutton medeltida kyrkor varav Vika kyrka var en av dem.
– Han var biträdd av fil.lic. Gerda Boëthius, som planerade och genomförde arbetet. En ganska bestämd dam, sägs det.

Om just återställandet av kyrkan kan besökaren se bilder och läsa om i en utställning, utarbetad av Henrik Lundin.
– Det var en lyckosam renovering. De överkalkade vägg- och takmålningarna togs fram. Det gamla altarskåpet återfick sin plats och predikstolen från 1700-talet byttes ut till en tidsenlig och flyttades tillbaka till sin ursprungliga plats i kyrkan.

När allt var klart för exakt ett sekel sedan, midsommaren 1918, hade kyrkan återfått mycket av sin medeltida prakt med kalkmålningar ur Nya Testamentet som pryder tak och väggar. De gamla träskulpturerna hade restaurerats och placerades ut för att åter kunna beundras.

Bland dem Jungfru Maria med Jesusbarnet på armen, tillverkad i södra Tyskland på 1200-talet.
– Tyvärr så har Jesus tappat huvudet, konstaterar Henrik.
På en annan vägg hänger ett mycket gammalt processionskrucifix där Jesus tidigare saknade en arm. Den har dock blivit återställd.

För kostnaderna stod Riksantikvarieämbetet.
– Kyrkan är otroligt vacker och unik, sammanfattar Henrik Lundin sin guidning.

Publicerad i Annonsbladet (Falun) vecka 32 2018

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS