ANNONS

Hanna Edlund och Simon Hjortek, till höger två av av Simons verk. Originalfotot genomgår en digital metamorfos och det samlade uttrycket trollar gärna med sinnet. “Jag tycker om att leka med det fördolda, vad som finns där under som vi inte ser vid första anblicken”, redogör han.
Foto: Sonny Jonasson

Vidsynta världar av konst i hemmiljö

FALUN. Att hänga hemma är inget konstigt. Att hänga sin konst hemma är däremot mycket coolt och lite naket. Betraktaren kommer närmare själva källan

Uppriktig konst är inte sällan självutlämnande.
Simon Hjortek, Hanna Edlund, Caroline Strand och Jessica Björk är av den typ som väljer bort den enkla vägen för att i stället svänga av mot mindre frekvent besökta, snårigare stigar i vardagens utkant.

Det här är dessutom Simons hem. Tillsammans med tre vänner trivs han i kollektivet som huserar i den stämningsfulla takvåningen i korsningen av Åsgatan och Nybrogatan.
Här korsades också kraftfulla konstnärliga uttryck under gemensamt kodex: “Morfem”.
Ett begrepp som åsyftar betydande element i ett större sammanhang, såväl grammatiskt som i en livsgestaltning. Enheter som i dessa artisters tolkning bitvis bryts isär för att blottlägga något annat. Detaljer, dimensioner, dynamik.

– Det är ett estetiskt snyggt ord och som sätter fingret på hur minsta beståndsdel kan ha en avgörande betydelse för hur man uttrycker sig, att allt verkligen är viktigt, berättar Simon Hjortek.
Hans fotografi passerar genom objektiv och via dator för att manifesteras i tunga scener som ofta döljer lika mycket som de visar.

– Det är ofta väldigt ögonblicksbaserade idéer som jag sedan omsätter i extremt arrangerade situationer och digital bearbetning, förklarar han den tekniska processen.
– Jag tycker om att leka med det fördolda, vad som finns där under som vi inte ser vid första anblicken.

Hanna Edlund låter i form av keramik och måleri det egna jaget ta form. Energiflödet, att ge och ta, är tongivande i en process som spiller ut en kontrastrik persona över material och duk.
Slutresultatet är ofiltrerat.
– Mina verk är till stor del abstrakta och formuleras nästan bäst utifrån vad någon annan ser i dem.

– Min mamma har alltid sagt “du tänker för mycket, Hanna”. Personliga grubblerier får uttryck i det jag skapar, jag är väldigt spontan och söker känslan i konsten för stunden, berättar hon.
Ärlighet är ett honnörsord.
– Det är så otroligt viktigt att kunna stå för sig själv och den man är, man växer som människa i det, framhåller hon.

Jessica Björk väljer i “Morfem” att åskådliggöra en individs relation till sin medicin. Det är en historia med många tänkbara utgångspunkter – behov, beroende, mående, konsekvenser, förhoppningar. Omfångsrika skapelser visar hur farmaka möter människa på fylligt färgglada läppar, där delvis sönderfallande piller ömsom skänker tröst, ömsom kvider sig in i munhålan.

Den orädda hållningen upprätthålls även av Caroline Strand, vars mollstämt lockande måleri tar sig en våldsam svängom med livets mening eller snarare saknad av mening. Kosmisk litenhet och ångest får sällskap av en hoppingivande kraftkälla som i konstnärinnans ansats kan förändra världsbilder.

Hanna Edlund – även bekant från friformsrockande Lokomotiv HPE och soloprojektet Sugar Mae Baker – utvecklar storheten i det utbyte som sker genom skapandet.
– Jag ger av den jag är, och förhoppningsvis ger det också betraktaren eller lyssnaren något.
– Det finns något mänskligt och viktigt i att allt inte är perfekt, man kan alltid finna fina detaljer i det fula, betonar hon.

Simon Hjortek hämtar också han näring i det personliga, inte minst tack vare föräldrarnas uppmuntran under sonens tidiga trevanden i den artistiska fåran.
– Mamma är målare och har fört vidare det till mig. Pappa har också influerat mig mycket, och har alltid funnits där för att stötta och tipsa, säger Simon i varm ton.
– Över huvud taget är också den egna fantasin viktig för mig oavsett jag jobbar med foto eller video.
– Jag har en känsla av att man alltid kan gräva djupare och ta det hela ännu längre.

Publicerad i Annonsbladet (Falun) vecka 37 2018. 

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS