ANNONS

Kommunens revisor Jan-Erik Olhans är starkt kritisk till hur politikerna har skött kommunens ekonomi, han kallade dem fega och att de inte vågar ta beslut.
Foto: Mikael Eriksson

“Vi har fega politiker”

HEDEMORA . Kommunens revisor Jan-Erik Olhans var inte nådig i sin kritik av hur Hedemora kommuns ekonomi har skötts. – Vi har fega politiker som inte vågar sätta ned foten och ta beslut.

Delårsrapporten var en punkt på dagordning när nya kommunfullmäktige sammanträdde för första gången. Kommunens revisorer har granskat rapporten och revisor Jan-Erik Olhans hade en hel del att säga till politikerna om hur ekonomi har skötts.
Han inledde med att säga att han starkt tvivlade på att planen för byggandet av det nya äldreboendet kommer att hålla och att det ska stå klart 2021.

Annars var det kommunens ekonomiska läge som han tog sikte på. En rapport som har en avvikelse mot budgeten på drygt 50 miljoner kronor.
– Det är med stor sorg i hjärtat jag noterar hur den ekonomiska utvecklingen blivit.
Redan i april så fanns en prognos på en avvikelse med runt 24 miljoner och nu säger prognosen att avvikelsen kommer att hamna runt 42 miljoner. Det gör att skillnaden mellan budget och utfall i så fall blir drygt 50 miljoner kronor.
– Så här kan vi inte ha det, konstaterade han.

De 42 miljoner som blir minusresultatet motsvarar enligt Jan-Erik Olhans runt 100 tjänster.
– Har vi en för stor överbyggnad eller vad är felet, det är upp till er egen rannsakan, sa han med adress till ledamöterna.

Kommun blöder idag enligt honom. Han sa att det i dag rinner ut mellan fyra och fem miljoner kronor per månad. Om blödningen inte stoppas innebär det att någon gång under andra halvan av 2019 kommer kommunen tvingas att börja låna pengar till driften.
– Det är kanske inte någon önskedröm.

Han gjorde även en jämförelse vad det skulle innebär om kommunen tvingades höja kommunalskatten för att möta de ökade kostnaderna.
– Då skulle vi behöva höja den med 1,40 kronor, vilket skulle innebära att vi skulle hamna i topp i landet och hamna över 35 kronor.

Jan-Erik Olhans pekade även på de nämnder som har de största avvikelserna. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som prognoserar en avvikelse på tio miljoner kronor.
Han köpte inte den förklaring som förvaltningen gett att man gjort en felräkning på fyra, fem, sex miljoner på grund av att man inte hade koll på vad trafiken och skatteväxlingen, kostnader för resor.
– Får man en ram och en budget får man se till att rätta sig efter den.

För omsorgsnämnden såg det dystert ut i april och Jan-Erik Olhans menar att det inte ser mindre dystert ut nu med en avvikelse på 21 miljoner kronor. Samma stora underskott kommer även bildningsnämnden att hamna på.
– Jag skulle vilja påstå att när det gäller alla de tre stora underskotten så har vi fega politiker som inte vågar sätta ned foten och ta beslut och ifrågasätta om man får fram fel underlag eller kräva fram bättre underlag.

Han pekade på att kommunfullmäktige har fastlagt en budget och att det är upp till nämnderna att se till att den ska följas. Han menade även att de förslag som nu kommit om anställningsstopp, vikarier, konsulter med mera kommit för sent.
– Hur mycket hinner man påverka ekonomin på två månader, frågade han sig.
Jan-Erik Olhans avslutade med att konstatera att han inte kommer att kunna tillstyrka ansvarsfrihet för alla nämnderna.
– Som det skötts under det här året det accepterar jag inte.

Publicerad i Annonsbladet (Hedemora/Säter) vecka 43 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS