Verktyg och alkohol stulet

SMEDJEBACKEN. Alkohol och verktyg har stulits ur en sommarstuga i Harnäs. Inbrottet upptäcktes på torsdagseftermiddagen.

Inbrottet har skett någon gång de senaste dagarna. Enligt husägaren har man brutit upp en ytterdörr och tagit sig in i fastigheten den vägen.

ANNONS

SENASTE LOKALA NYHETER

LUDVIKA. Nästa vår startar riksvägsbygget i Ludvika, ett kvartsmiljardersersprojekt som byggs i fyra etapper under tre till fyra år men räkna med trafikkaos för det blir trångt.
LUDVIKA. Patent- och marknadsöverdomstolen gjorde ABB lottlösa i patentstriden med General Electric med en dom som innebär att ett av ABB:s tidigare patent var ogiltigt.
SMEDJEBACKEN. Nu kräver kanalivrarna att när det ska byggas en ny bro över Strömsholms kanal så måste den höjas så att den får fyra meters segelfri höjd.