ANNONS

Lennart Skansfors, ordförande för Demokraterna i Norberg vill ha bort två toppchefer i Norbergs kommun.
Foto: Bo Joffer

“Värsta skandalen jag sett på 30 år”

NORBERG. Inom socialförvaltningen har kommunrevisionen börjat granska hur kommunen sjabblat bort miljoner, nu vill demokraterna i Norberg ha bort chefer

Inom socialförvaltningen har kommunrevisionen börjat granska hur kommunen sjabblat bort miljoner genom att inte följa lagen om offentlig upphandling, och det var när de tidigare kommunpolitikerna Christer Filipsson och Lennart Skansfors började förstå att det inte stod rätt till inom socialen som ledde till Demokraterna i Norbergs födelse.

Demokraterna i Norberg, DiN, blev det senaste valets vinnare, näst största parti med över 12 procent av rösterna och fyra mandat i kommunfullmäktige..
– Jag har 30 års erfarenhet av kommunpolitiken i Norberg som centerpartist men hoppade av.
– Jag och Christer Filipsson, tidigare folkpartipolitiker, förstod att det inte fungerade som det skulle inom socialen. Vi träffade socialchefen och IFO-chefen 2017 och blev förskräckta. Vi insåg att vi måste engagera oss politiskt igen. Vi prövade först med moderaterna men det funkade inte, vi bildade eget, Demokraterna i Norberg, minns Lennart Skansfors.
De grävde sedan djupt bland offentliga handlingar. Christers fru som blivit invald i socialautskottet kände sig motarbetad och hoppade av och Christer tog platsen och grävandet fortsatte.
I augusti hade Christer kommit fram till att kommunen förlorat minst 16,15 miljoner vid inköp av vårdtjänster eftersom man inte följt lagen om offentlig upphandling under åren 2016 till 2019.
Christer Filipssons rapport skakar nu om och kommunrevisionen har fortsatt granskningen.
Kommunrevisor Henning Bask (S) skrev nyligen till kommunstyrelsen “Vi har tagit del 14 kopior på direktupphandlingar, genomförda av kommunens individ- och Familjeomsorg under perioden 2004-10-13 till och med 2019-07-17, de är samtliga daterade 2019-08-21, således i efterhand” och tidigare har Bask påtalat en brist på 16 miljoner och brister i diarieföringen och och svar av kommunstyrelsen senas 1 november
Lennart har nu också tappat förtroendet för revisor Bask för DiN har träffat revisorerna och fått klart för sig att de ville koppla in externa revisorer för att fördjupa granskningen. Basks två skrivelser är inte heller likalydande som den skrivelse DiN har fått av andra kommunrevisorer.
– Detta har vi anmält till kommunfullmäktiges presidium.
DiN vill utkräva personligt ansvar och Lennart Skansfors tycker att beskedet på kommunstyrelsens arbetsutskotts möte från kommunalrådet Johanna Ödö (S) att kommunchefens Hannu Högbergs förordnande inte kommer att förlängas när det löper ut 31/8 2020 är en bit på väg och han ser gärna att socialchefen får gå.
– Den här skandalen är den värsta jag varit med om under mina 30 år i kommunalpolitiken i Norberg, det är en skandal utan dess like och det måste utkrävas ansvar. Men jag upplever att sossarna vill tysta ned det hela. Vi borde kalla in ett extra kommunstyrelsemöte för att få till botten med detta, säger Lennart Skansfors.
– Har tjänstemän eller politiker gjort fel så är det kommunstyrelsens uppgift att lösa de brister och problem som revisorerna upptäcker. Det första som Johanna Odö nu bör göra är att samla kommunstyrelsen och fatta beslut om omedelbara åtgärder som kan stoppa de pågående lagöverträdelserna. Revisorerna har redan kunnat konstatera att både kommunchef och socialchef har begått brott mot flera av de grundläggande lagar och regler som finns, säger Lennart Skansfors, ordförande Demokraterna i Norberg.
Annonsbladet har erbjudit kommunalrådet Johanna Odö (S) att kommentera Demokraternas kritik, ett erbjudande som kvarstår.

Publicerat i Annonsbladet Dalarna, Avesta/Norberg v43

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS