ANNONS

Lars Norman vill nu att det ska bli ett stopp på den allt mer våldsamma utvecklingen inom fotbollen. Han säger att domare i dag får ta emot såväl verbala påhopp som spott och även fysiska angrepp.
Foto: Mikael Eriksson

Varnar för hårdare klimat inom fotbollen

BORLÄNGE. Verbala påhopp, spott och fysiska angrepp på domare. Attityden inom fotbollen på alla nivåer blir allt hårdare. Utvecklingen oroar Dalarnas Fotbollförbund.

Lars Norman är bekymrad över utvecklingen inom fotbollen. Attityden mot funktionärer och då framförallt domare men även motspelare har hårdnat. Antalet anmälningar till Dalarnas Fotbollförbunds disciplinutskott och tävlingskommitté ligger på rekordnivåer.
– Vid disciplinutskottets sammanträde i torsdags 24 augusti hade vi kommit upp i 79 ärenden, säger han och lägger pannan i djupa veck.

Det handlar om allt från verbala angrepp till spottloskor och till och med fysiska angrepp. De verbala uttrycken är av sådan art att de inte ens går att återge i tryckt form.
– Domarna har blivit någon slags spottkopp, säger han.
Av de 79 ärendena är bara 15 sådana som kan beskrivas som att någon spelare kommit lite sent in i en duell och råkat fälla någon. Resterande del är av betydligt grövre art som inte har med spelet att göra.

Lars säger att en ny företeelse som dykt upp är att spelare som blivit fällda själva försöker ta hämnd på sin baneman.
– Det är så totalt onödigt.
Till de 79 disciplinärendena ska adderas de brott som föreningar har gjort mot de fastställda tävlingsreglerna. Det kan handla om att en förening exempelvis använder sig av oregistrerade spelare.

Lars Norman hyser en kärlek och en passion för den sport man brukar kalla den gröna mattans schack. I hela sitt liv har han levt med fotbollen både som spelare, tränare och ledare på olika nivåer. Men utvecklingen oroar honom, han ställer frågan hur det ska gå med rekryteringen av nya ledare och funktionärer med ett allt hårdare klimat.

– Domarna är A och O, om ingen vill döma så blir det inga matcher, säger han.
Trenden med ett hårdare klimat söker också sig allt lägre ned i åldrarna, till spelare i de yngre tonåren, värst är det bland spelarna som är mellan 16 och 19 år.
– Det är tragiskt att ett par tre ungdomsmatcher har fått avbrytas på grund av att arbetsmiljön inte varit bra.
Där har både spelare och funktionärer känt sig hotade.

Lars efterlyser mer respekt, att det måste visas mer respekt för funktionärer och motspelare.

Även det medvetna fusket måste stävjas. Han ger som exempel en förening som lät en spelare spela under falskt namn trots att denne var avstängd för spel.
Det är föreningarna som vid det årliga ett representantskapsmöte på hösten beslutar vilka tävlingsregler som skall gälla för kommande spelår. Till mötet är alla föreningar inbjudna men tyvärr är det få föreningar som brukar vara representerade vid mötet.
– Jag förstår att spelare söker sig till andra idrotter än fotbollen.

En gång per vecka sammanträder disciplinutskottet, och varje gång är det oftast minst åtta ärenden.
– Både när det gäller disciplin- och tävlingsärende handlar det om juridik där vi måste man vara noga så allt går rätt till.

Då det ofta är svåra och komplicerade ärenden tar det mycket tid och energi. Lars säger att man hellre skulle vilja lägga den tiden på att utveckla sporten.
Förbundet har inte de möjligheter som krävs för att stävja otyget med olika disciplinära brott, inte mer än att spelare eller föreningar kan stängas av eller bötfällas. Han pekar på föreningarna och det ansvar de har.
– Föreningarna måste utbilda och ta hand om sina ledare.

Sedan är det ledarna som måste föra sin kunskap och erfarenhet vidare till spelarna.
Från förbundets sida erbjuder man föreningarna olika former av hjälp och utbildningar. Men gensvaret är inte vad man hoppas eller önskar.
– Vi sträcker ut en hand men det verkar som ingen vill ta den.

Publicerad i Annonsbladet vecka 36 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS