ANNONS

Faluns nya vård- och omsorgsboende bär namnet ”Slottet”, och dess imposanta yttre motiverar namnvalet. Insidan är emellertid bärare av idel varma värden och utformningen är gestaltad av experter i flera bemärkelser.
Foto: Sonny Jonasson

Vårdande träslott välkomnar nya värdar

FALUN. Nu intar seniorer nya högkvarteret ”Slottet”. Den bastanta byggnaden i Bojsenburg utgör ett modernt vård- och omsorgsboende med 60 lägenheter. Rörelse och frihet är nyckelord i verksamhetens fundament. – Här inne ska man kunna gå runt i stort sett överallt och inte mötas av en massa stängda dörrar, berättar enhetschefen Marie Lind.
Seminariegatans nya bjässe har nu antagit färdig form.
Falu kommun förklarar byggmaterialet som trä från inhemska skogar, och som miljöriktad energiresurs har man också utrustat byggnaden med solpaneler på taket.
I aspekter gällande rekreation och frisk luft höljs bakom Slottets majestätiska yttre också en rejält tilltagen innergård.
Då hela slottskroppen vilar i en sluttning har denna ett suterrängplan i betong, och de tre våningarna ovan hittar hållfasthet i skelett av såväl trä som stål.
– Fasaden ska sedan målas grå, men först är planen att låta solen utöva sin naturliga påverkan för bästa resultat, berättar Marie Lind rörande den estetiska träfägnad som ramar in byggnaden.
Cirka två år har passerat sedan första spadtaget. Ett i både tid och insatser omfattande arbete är nu en tillgång i jobb- och levnadsvardag för personal och boende.
För Slottets enhetschefer Marie Lind och Anna Pettersson är personalens prägel på projektet av stor vikt.
– Det känns viktigt att de varit så involverade ända från starten, understryker Marie.
– De satte sig ned med arkitekten och hade med sig idéer nedskrivna på post it-lappar. Arkitekten lyssnade och förde dialog gällande bästa tänkbara lösningar, och när man nu ser slutresultatet kan man konstatera ett väldigt bra samarbete. Det gör verkligen skillnad att de som jobbar här varit med i hela processen, utvecklar hon i glada tongångar.
Duon är i alla avseenden påtagligt positivt inställd till Faluns nytillskott på äldreboendesidan.
Totalt handlar det om 60 lägenheter á cirka 31 kvadratmeter.
– Bottenplanet i suterrängvåningen uppbådar
bland annat kontor, samlingsrum och teknikförråd, förklarar Anna Pettersson.
Och fortsätter:
– Övriga tre våningar utgör bostadsplan, där varje våning har 20 lägenheter fördelade på 2 avdelningar med 10 lägenheter vardera.

Anna och Marie talar också varmt om ovan nämnda innergård. Som nås via lägenhetsvåning ett tillika markplan.
– Den är lättillgänglig och blir en fin tillgång för de boende, dessutom har vi en liten promenadpark som skapats intill husets ena sida, berättar Marie.
Lägenheterna ovan innergården har inglasade balkonger med vy mot densamma, och Marie utvecklar kring den människonära strategi som utgjort grundbult för hela mastodontprojektet som format Slottet.
– Slottet är byggt och anpassat för demenssjukdom. Tonvikt har vilat på att skapa en miljö som främjar rörelsefrihet.
Marie Lind utvecklar gällande avdelningarnas konstruktion som välkomnar rundvandring och cirkulära flöden snarare än statisk start och stopp:
– Här inne ska man kunna gå runt i stort sett överallt och inte mötas av en massa stängda dörrar. Det ska vara en friare upplevelse, och vi märker denna inverkan direkt hos de boende.
– De uppvisar mindre oro, och byggnaden och avdelningarna är skapad på så sätt att man inte ska gå vilse eller ”försvinna”. Det är ett boende med både stor frihet och god säkerhet, betonar hon.
Den röda tråden som löper längs med trygghet och trivseltänk visar sig också i den rent fysiska inredningen i allmänna utrymmen.
– Det är möblerat för att vara fritt och framkomligt, samtidigt som det finns strategiskt utplacerade sitt- och viloplatser, förklarar Anna Pettersson.
De första Faluseniorerna flyttade in i sina nya lägenheter redan förra veckan.
Till följd av renovering av demensboendet på Lustigknopp har boende där fått erbjudande om att bo i Slottet, och i övrigt har platser fördelats enligt ordinarie praxis via kommunens biståndshandläggare.
Allt som allt alltså 60 lägenheter. Till detta en personalstyrka om 50-60 fast anställda plus vikarier.
– Det är en stor verksamhet, och den stora byggnaden känns alldeles lagom stor för bemanning och boende, redogör Anna Pettersson för voluminöst välriktade förutsättningar.
Då Falun i detta nu är föremål för stora pandemiprövningar utgör en inflyttningsprocess som den till Slottet delvis extraordinära omständigheter.
Därför har man i flyttplaneringen jobbat nära Smittskydd Dalarna. Endast två individer per dag flyttar in, och deras anhöriga som bistår flytten förhåller sig till rådande besöksrutiner.
De boende vistas ej heller i närhet av personal från flyttfirma. Boendets nyinflyttade är därtill vaccinerade mot covid-19. Kommunen betonar också att personal samt flyttkrafter regelbundet tillses av vården utförda snabbtester som ska visa om någon är symptomfri men ändå virusbärare.
Marie Lind:
– Det råder helt klart speciella omständigheter, vilket ger vid hand att vi vidtar extra stor försiktighet i hela förloppet.
Den praktiska vård och omsorg som ska prägla Slottet sägs grundad i vad som ofta betecknas som framtidens vård, där fokus vilar fast på individen.
Vilket i Bojsens färskaste fastighet ser ut som så att sjuksköterskor och undersköterskor arbetar i vårdnära team. Här finns även en rehabassistent med ansvar för insatser som bedöms viktiga av arbets- och fysioterapeuter. På agendan för denne, i symbios med personal, hittas också regi för dagliga aktiviteter.
Slottets enhetschefer Marie och Anna framhåller värden för en vårdande hemvist som ser både kunskap och hjärta ta täten.
Egenskaper som till syvende och sist tillägnas människors livskvalitet.
– Det här är för många av de äldre kanske den sista plats de bor på. Då ska de slippa den här begränsande känslan. De ska få känna sig så fria som möjligt i sina liv, betonar Marie Lind.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS