ANNONS

Enligt NTF räcker det inte att skylta med hastighetsbegräsningarna för att få ner hastigheten, trafikmiljön måste också förändras.
Foto: Dreamstime

Var tredje bilist kör för fort

DALKARNA. NTF har gjort mätningar av trafiken som visar att många bilister kör fort på genomfartsgator i tätort. Enligt mätningarna kör var tredje bilist för fort.

Efter att ha gjort sina mätningar anser NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, att det inte “räcker” med att skylta om den aktuella hastigheten för att få trafikanterna att hålla hastigheten. I stället anser NTF att kommunerna måste skapa fler gator som upplevs som gator med låg hastighet, vilket bland annat kan göras med stensättningar och planteringar.
Mätningarna har NTF gjort sedan 2012 och man konstaterar att bilister är sämst att hålla hastigheten på gator där hastighetsbegränsningen är 40 kilometer i timmen.
– Resultaten visar att hastighetsefterlevnaden är bättre i de fall där man förväntar sig oskyddade trafikanter. Efterlevnaden är också generellt bättre i stadsmiljö än på genomfartsgator i villamiljö och i ytterområden, säger Anna Vadeby, senior forskare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, i ett pressmeddelande.
– Vi kan även se att gator med stensättningar och planteringar som ska gör att en gata ska uppfattas som en gata med låg hastighetsgräns också genererar en högre efterlevnad, fortsätter hon.
Enligt NTF räcker det alltså inte med att sänka hastigheterna.
– För att få ut hela effekten av en hastighetssänkning måste man jobba med trafikmiljöns gestaltning, till exempel stensättningar och planteringar. Då skulle upp till 17 liv per år kunna sparas, samtidigt som trafikanten förstår varför hastighetsgränsen är satt till en viss nivå och därför är mer benägen att följa den, säger NTF:s generalsekreterare Marie Nordén i pressmeddelandet.

Publicerat i Annonsbladet Dalarna v50

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS