ANNONS

Gunnel Janeslätt, Forskare SUF Kunskapscentrum Uppsala, föreläste om förebyggande insatser.
Foto: Veronica Rigtorp

Vägledning till nya föräldrar

LUDVIKA. Region Dalarna anordnade en dag för kunskapsutveckling inom området föräldraskapsstöd med fokus på förebyggande arbete.

Dagen var starten för ett långsiktigt arbete om föräldraskapsstöd i Dalarna. Totalt ska fyra kunskapsdagar genomföras under åren 2018 – 2021, och denna första kunskapsdag fokuserade på det förebyggande arbetet.
Här diskuterades bland annat hur man ska möta föräldrar med kognitiva svårigheter, hur man vet vilka de är och vad som ska göras.

Frågeställningar som Hur kan man på ett kunskapsbaserat sätt och genom samverkan stödja och bemöta personer med kognitiva svårigheter såsom till exempel intellektuell funktionsnedsättning, ADHD, AST när de funderar på att skaffa barn eller som redan har barn?

Syftet med kunskapsdagen, är stärka samhällets förmåga att ge anpassat stöd till barn och föräldrar i livets olika skeenden.
– Intresset för dagen var stort. Vi hade 280 anmälda från alla kommuner i Dalarna, samt landstinget, skola, socialtjänst, barnavårdscentraler, habilitering och psykiatri. Det breda deltagandet visar att det finns ett behov av kunskap, och att intresset för frågan är stort i länet. För föräldraskapstödet ska fungera och kunna erbjudas över tid, krävs också stöd från politiker och chefer, samt en avsikt att förankra och avsätta resurser för att stärka samhällets förmåga att ge anpassat och kunskapsbaserat stöd till barn och föräldrar, säger Maria Ekelöf, utvecklingsledare Hälsa och välfärd Region Dalarna som arrangerade kunskapsdagen.

Vid kunskapsdagens medverkande bland annat Gunnel Janeslätt, Forskare SUF Kunskapscentrum Uppsala, föreläste om förebyggande insatser.
Vid en av hennes studier som presenterades på kunskapsdagen hade docksimulatorn Real Care Baby, RCB, använts och sedan hade intervjuer gjorts med ungdomarna vid särskolegymnasiet.
Där framkom att utfallet kring God omvårdnad låg på 53,3 procent i medianvärde, medan motsvarade studier med andra ungdomar i samma ålderspann hade fått 90-95 procent i utfall kring God omvårdnad. Något som förklarades och förtydligades samt även gavs olika exempel på.

Ansvariga chefer som har varit med i planeringen av kunskapsdagen är bland annat Kristin Lindblom Barnhälsovårdsöverläkare Landstinget Dalarna, Tina Lans Sektionschef Falu kommun, samt Cecilia Björklund, verksamhetschef Landstinget Dalarna Habiliteringen.

Publicerad i Annonsbladet (Ludvika/Smedjebacken) vecka 46 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS