ANNONS

Sommarens arbeten på vägar och broar har redan inletts av Trafikverket, som kommer att prioritera större vägar och länsvägar.
Foto: Arkiv

Vägar och broar i Dalarna förbättras i sommar

DALARNA Sommarens arbeten på vägar och broar har redan inletts av Trafikverket. Nedan listas de arbeten som beräknas slutföras under sommaren.

Trafikverket meddelar att man prioriterar större vägar och länsvägar. Vissa av dessa vägar har länge haft ett behov och flera av vägarna är särskilt viktiga för pendlare och tunga transporter.

– Beläggningssäsongen sträcker sig normalt från maj till och med september. Under den perioden håller luften och underlaget tillräckligt hög temperatur för att resultatet ska bli bra på lång sikt, säger Erik Stigsmark, projektledare på Trafikverket, i ett pressmeddelande.

Enligt Trafikverket håller en asfaltsbeläggning i genomsnitt i 10–15 år innan den behöver förbättras.
– En del vägsträckor som vi belägger i sommar blir en fortsättning från där vi slutade i fjol, där behoven finns. Ett exempel är väg 69 där vi fortsätter från Fäggeby till Hedemora och från Jungfrurondellen i Falun vidare till Grycksbo. Detta är viktiga sträckor som bland annat binder ihop städer med ytterområden och landsbygd för pendlare, säger Erik Stigsmark.

Ett par av vägarna behöver flera åtgärder som tar längre tid och även kostar mer. Ett exempel på detta är väg 888 mellan Enviken och Marnäs, som varit dålig en längre tid. Trafikverket meddelar att dåliga delar i vägen ska grävas ur och fyllas med nytt material, samt att vägtrummor ska bytas ut. Vägen ska få ny beläggning nästa år.

Trafikverket betonar även att framkomligheten blir mer eller mindre begränsad i samband med beläggningsarbetena.

– Vi har full förståelse för att det blir lite besvärligt att passera när vi utför vägarbeten. Men vi ber alla trafikanter som finns på vägarna i sommar att respektera de varningar och anvisningar som gäller. Det är av yttersta vikt att de som arbetar längs vägarna ska kunna jobba tryggt och säkert, säger Erik Stigsmark.

Beläggningsarbeten som kvarstår i Dalarnas län 2020:
E16 Rågsveden-Gruckåkvarn. 3,6 kilometer. Arbetsperiod: Vecka 35.
E16 Hulån-Björbo. 27,8 kilometer. Vecka 35-39.
E16 Kvarnmyren-Länsgräns mot Gävleborg. 12,7 kilometer. Preliminärt vecka 32.
Väg 26 Vansbro. 1,0 kilometer. Preliminärt vecka 33-34.
E45 Johannisholm-Vimo. 11,9 kilometer. Preliminärt vecka 27.
Väg 50 Lamborn-Svabensverk. 8,3 kilometer. Preliminärt vecka 26-28.
Väg 70 Brovallen-Korskrogen. 2,9 kilometer. Preliminärt vecka 32-33.
Väg 296 Furudal-Länsgräns mot Gävleborg. 29 kilometer. Preliminärt vecka 32-34.
Väg 570 Dala Järna mot Leksand (Långvägen-Noret). 19 kilometer. Preliminärt vecka 32-33.
Väg 620 Ludvika-Björsjö och genom Malingsbo. 14,2 och 2,9 kilometer. Arbetet beräknas pågå vecka 27-39.
Väg 800 Torsång-Färnviken (Rv 69). 13,5 kilometer. Vecka 24-27.
Väg 888 Enviken-Marnäs. 7,7 kilometer. Arbetet beräknas pågå vecka 26-39.
Väg 927 Tällberg-Tällbergsporten. 1,7 kilometer. Preliminärt vecka 33-34.
Väg 1061 Kryptjärn-Länsgräns mot Jämtland. 16,1 kilometer. Del av perioden vecka 19-35.
Väg 1064+1065 Rv 70- Drevdagen. 6,2 kilometer. Del av perioden vecka 32-39.
Källa: Trafikverket

Underhåll av broar sker på följande vägar i sommar. Angiven arbetsperiod är preliminär.
Rörbro över bäck i Nibble, Hedemora kommun. Arbetsperiod: vecka 19-28.
Väg 70 Bro över Dalälven i Grådö, Hedemora kommun. Arbetsperiod: vecka 21-28.
Bro nordöst om Sjöviks folkhögskola, Avesta kommun. Arbetsperiod: vecka 35-40.
Bro över Vanån i Johannisholm, Mora kommun. Arbetsperiod: vecka 32-38.
Mer information finns på www.trafikverket.se/broatgarder

 

Artikeln publicerades i Annonsbladet Dalarna nr 27, 2020.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS