ANNONS

Väg 50 från korsningen vid Snöåvägen-Gonäsvägen mot Lyviksberget kommer nu att var stängd för trafik ända till i början av juli. Här kommer senare också en stor cirkulationsplats att byggas.
Foto: Karin Diffner

Väg 50 stängs av i åtta veckor

LUDVIKA. Nu är väg 50 avstängd igen och denna gång i åtta veckor. Snart ska också en stor rondell börja byggas i korsningen vid Gonäsvägen och Snöåvägen. – Men vi kommer att flytta över trafiken till nya väg 50 innan cirkulationsplatsen är klar, säger projektledaren Patrick Svärd.

Arbetet med vägen genom Ludvika går enligt planerna enligt Trafikverkets projektledare Patrick Svärd.
– Det blir alltid en del oförutsedda händelser, men det finns det en buffert för, säger han.
I det här fallet handlar det bland annat om föroreningssanering och att man stött på mer berg än beräknat. Några förseningar eller ökade kostnader ska det dock inte medföra.
– Nej, arbetet taktar på bra, säger Svärd.

I måndags stängdes väg 50 av igen från Lyviksberget till korsningen Snöåvägen-Gonäsvägen och trafiken leddes om via Gonäsvägen. Nu ska de sista delarna på den sträckan göras klara. Bland annat ska en 270 meter lång mur byggas mellan gamla och nya väg 50. Muren byggs av gambioner som är metalltrådskorgar fyllda med sten.
Arbetet kommer att pågå i cirka åtta veckor och vägen beräknas öppna igen den 5 juli. I samband med att trafiken släpps på i sommar ska också den nya gång- och cykeltunneln mellan Lorensberga och Notgården tas i bruk.
Avstängningen är den sista planerade för den sträckan, men förmodligen inte den sista för hela vägprojektet.
– Det är sannolikt att vi kommer göra avstängningar av kortare karaktär när bygget närmar sig de centrala delarna, säger projektledaren.

Nästa steg är att bygga en stor cirkulationsplats vid korsningen mellan väg 50, Snöåvägen och Gonäsvägen.
– Den ska anpassas för att tåla transformatortransporter från ABB och kommer att vara överkörningsbar för den typen av specialtransporter, förklarar Patrick Svärd.
Någon särskild utsmyckningen kommer rondellen inte att få utan någon form av växtlighet planeras på delar av den.
Senare kommer det också att byggas två mindre rondeller: en utanför Lidl och en utanför gamla bussgaraget vid Vasagatan.
– Det kommer ju i del två av arbetet, något vi tjuvstartat med när det gäller rivningen av bussgaraget.

Tidsplanen för att hela vägsträckan ska vara klar för trafikanterna är mitten av 2023 och den ligger fast.
– Några mindre kringarbeten kommer att ske under hösten också.
Totalkostnad för hela projektet inklusive kommunala delar, ledningsarbeten och åren av planering uppskattas till drygt 400 miljoner kronor.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS