ANNONS

Jan-Åke Holmdahl är vattensamordnare på Falu kommun. “Det ligger 80-120 centimeter snö på många håll. Vi får nog gå tillbaka till sextiotalet för att notera liknande nivåer och tillhörande vatteninnehåll”, berättar han.
Foto: Sonny Jonasson

Vädrets makter styr vårfloden

FALUN. Enorma snömängder ger enorma vattenvolymer. Årets vårflod kan bli våldsam. Med lite flyt stannar flödets framfart på rimlig nivå.

Falun är i nuläget med på en inte alldeles önskvärd lista. Sammanhanget utgörs av totalt 18 orter som på grund av den smått oerhört snörika vintern nu löper risk att drabbas av översvämningar.
– Vi delar problematik med andra städer i samma situation, och problem i någon form kommer det sannolikt att bli, säger Jan-Åke Holmdahl.
– Det ligger 80-120 centimeter snö på många håll. Vi får nog gå tillbaka till sextiotalet för att notera liknande nivåer och tillhörande vatteninnehåll, meddelar han gällande förutsättningarna för vårflodens dignitet.

Han poängterar emellertid att det inte nödvändigtvis är självklart att konsekvenserna behöver bli digra.
– Väldigt mycket handlar om hur våren utvecklar sig. Om den kommer stegvis och vi får en långsam avsmältning är vårfloden lättare att hantera.
– Med gynnsamma omständigheter kan den passera så gott som obemärkt. Det är exempelvis bra att det inte är någon tjäle, för på så vis kan vattnet lättare tas upp av marken.

På ett flertal positioner i kommunens vattendrag har man sedan en längre tid sänkt vattennivån för att kunna dämma upp tillrinningarna.
– Vi vill få mycket vatten genom turbinerna och hålla magasinsinnehållen på rimlig nivå, redogör Jan-Åke. Mycket stora tillrinningsområden som Svärdsjövattendragen, även kallade för Lillälven, har ett tillrinningsområde över 2 100 kvadratkilometer. Faluåns motsvarighet omfattar 570 kvadratkilometer.

– Så om det finns 100-150 liter smältvatten i snön per kvadratmeter förstår nog alla att det är väldigt stora mängder som kommer att frigöras när snösmältningen startar.
Kommunens vattensamordnare förklarar att det generellt sett är i de oreglerade mindre vattendragen som de största problemen snabbt kan uppstå, till följd av att där inte finns några magasin att lagra i.

Om man vet med sig att problem uppstått tidigare, finns förebyggande åtgärder att vidta.
– Det är bra att hålla koll på sina stuprör, dränering, hängrännor och dylikt. Man kan också hjälpas åt att hålla rent vid väg- och dikestrummor för att avrinningen ska fungera så bra som möjligt.

– En liten pump är heller inte fel att ha. Ett par lager byggplast kan också utgöra tätande membran runt en byggnad. Överlag kan det hjälpa att vara lite om sig och kring sig, tipsar Jan-Åke Holmdahl.
Och fortsätter:
– Länsstyrelsen kommer att uppdatera om läget via sin hemsida, och även Falu kommun kan bistå med aktuell information.

På grund av naturens nyckfullhet är glasklara besked omöjliga att ge, men rustning för olika scenarion finns.
– Kommunen har resurser och beredskap om så skulle krävas. Det svåra i bedömningen av vårflodens omfattning är att läget så att säga kan svänga åt båda håll.
– Vädret avgör, säger Jan-Åke Holmdahl.

Publicerad i Annonsbladet vecka 13 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS