ANNONS

Smedjebackens kommun tillsatte en utredning. Framväxtbolagets utredning av kommunens näringslivsorganisation resulterar bland annat i nya uppdrag till förvaltningschefen som ska främja kommunens näringslivsaktiviteter.
Foto: Veronica Rigtorp

Utredning ska främja Smedjebackens näringsliv

Framväxtbolagets utredning av kommunens näringslivsorganisation resulterar bland annat i rekrytering av en ny näringslivschef och nya uppdrag till förvaltningschefen.

Under våren har Ola Granholm, Framväxtbolaget i Dalarna AB på uppdrag av Smedjebackens kommun kartlagt och utrett hur kommunen i framtiden kan jobba med näringslivsfrågor.
Utredningen visar på ett förbättrat företagsklimat i kommunen och att företagarna överlag är nöjda med näringslivskontorets insatser de senaste åren.
Det finns dock en önskan om att utveckla dialogen med kommunen, samt att kommunen och företagen tillsammans prioriterar och följer upp näringslivsaktiviteter.

Utredningens avslutande rekommendationer togs varmt emot av till förordnad förvaltningschef Jonas Källman och Samhällsbyggnadsutskottet, som under sammanträdet den 23 juni tog flera beslut med bakgrund i utredningen, skriver Smedjebackens kommun på hemsidan.
Förvaltningschef fick av utskottet i uppdrag att leda en arbetsgrupp som ska samordna kommunens samlade näringslivsarbete. Gruppen ska ha representanter för näringslivskontoret, miljö-och byggkontoret, kommunens bolag, Visit Dalarna och Samarkand.

Utskottet beslutade även att rekrytering av en ny näringslivschef ska påbörjas. Den kommande näringslivschefen kommer bland annat att ges i uppdrag att, i samverkan med företagarföreningarna, starta en samrådsprocess för att ta fram en gemensam agenda med företagarna.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS