ANNONS

På tomten som kallas Ljusterns strand till höger om Hans Johansson (C) vill politikerna att det ska byggas bostäder. “Men cykelvägen ska vara kvar och allmänheten ha tillgång till stranden”, säger han.
Foto: Karin Diffner

Utlyser tävling för nya bostäder vid Ljustern

Säters kommun vill utlysa en tävling för bostäder vid Ljusterns strand och den så kallade Algatomten.

– Med det centrala och sjönära läget så är det attraktiv mark att bygga bostäder på, säger Hans Johansson (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.
Medan diskussionerna om särskilda boendet på Prästgärdet pågår för fullt börjar politikerna fundera på andra byggen vid Ljustern.
– Tanken är att bygga ihop Skönviksområdet mer med centrala Säter och att locka fler att bosätta sig i Säter, säger Hans Johansson (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.
Två områden är utpekade som attraktiva områden i kommunens bostadsplan och var också med som förslag på var det nya särskilda boendet skulle komma att placeras.

Efter att boendet beslutats byggas på Prästgärdet kan områdena Algatomten och Ljusterns strand nu användas till annat, nämligen bostäder.
– Vi har inte provat det tidigare, men vi tänker oss en tävling där arkitektkontor kommer in med förslag och att vi så småningom korar en vinnare, säger Hans Johansson.
Vad är det för typ av bostäder ni vill se på tomterna?
– Vi har inte kommit så långt i de tankarna, men området har ju sin begränsning, till exempel finns det ju redan bebyggelse som har utsikt över Ljustern.
Så det blir inga höghus?
– Nej, inga trevåningshus eller höga hyreshus. Bostäderna ska anpassas till omgivningen och ta hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns på platsen. Dessutom måste allmänheten fortfarande ha tillträde till stranden.
Hur många bostäder kan det bli på tomterna?
– Det är för tidigt att säga.
Med tanke på hur mycket diskussioner det blivit när det gäller Prästgärdet – kommer ni att göra den här processen annorlunda på något sätt?
– När det gäller processen med bygglov så har vi en del att lära, men annars så har processen med Säbo skett som den ska.
– Det var svårt att förutse de reaktioner som har kommit nu. Men ska man tänka på sådant så vågar man inte bygga någonstans.
Hur lätt tror du att det är att få igenom bostadsbyggande på de här tomterna?
– Det hänger på strandskyddet, om det skulle ligga något i backen efter verksamheten på Algatomten och på grannarna. Vi är ödmjuka inför att folk kan ha synpunkter på detta.
Var nämnden enig i beslutet att utlysa en arkitekttävling?
– Ja, och det finns en bred politisk enighet i Säter om att det här är attraktiv mark att bygga på, säger Hans Johansson.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS