ANNONS

Inger Mattsson och Mikael Areschoug efter Olsjö kyrkstig.
Foto: Veronica Rigtorp

Utforska naturen vi Olsjö kyrkstig

Sugen på en tur i naturen och vill vara säker på att hitta? Den nyinventerade Olsjö kyrkstig kan vara ett alternativ för den vandringslystne.

I Sunnansjö återfinns Olsjö kyrkstig, som idag är en vandringsled på nio kilometer, med en höjdskillnad på 100 meter och går mellan Olsjön och Broby.
Olsjö kyrkstig hade en gång stor betydelse för befolkningen i Grangärde södra finnmark.
Förr var varje familj tvungen att besöka kyrkan minst en gång i månaden, och då var kyrkstigarna av stor betydelse för att folk skulle kunna färdas dit på ett för tiden bekvämt sätt.

Stigarna användes också för transporter till och från hyttorna och bruken och till arbetet i skogen.
Kyrktvånget upphävdes så småningom men stigarna fyllde fortsatt en viktig funktion för att ta sig till kyrkan, dit man också begav sig för att gifta sig, döpa barn och begrava sin avlidna.
Kyrkstigarna användes bland annat för kontakt mellan fäbodarna och byarna. Idag är många av dessa vackra stigar vandringsleder.

Som en del i Länsstyrelsen och Visit Dalarnas projekt Vandringslyftet, har Olsjö kyrkstig inventerats och arbetet med att uppgradera leden har påbörjats av Sunnansjö Byalag under ledning av Mikael Areschoug.
Areschoug beskriver i inventeringsrapporten det arbete som är kvar att göras och en föreslagen uppdelning av detta arbete för att anpassa kyrkstigen till den nya standarden framtagen av Vandringslyftet Dalarna.

Han har delat in inventeringen i tre delar.
Broby – bergtäkten, Bergtäkten – Rusbodarna och Rusbodarna – Olsjö.
– Min uppfattning är att detta kan var en bra fördelning när arbetes ska utföras.
– Inger (Mattsson, ordförande i Sunnansjö byalag) och jag har beslutat att avvakta med att röja och göra stig till smedjan. Däremot ska avstickaren till källan uppdateras till den nya standarden samt röjas.
Han fortsätter:
– Alla informationsblad vid före detta milor och kojor ska förnyas. Det vill säga vi kopierar nya informationsblad och plastar in.

Det är inget litet jobb som byalaget har tagit på sig, men så kan det också ge utdelning till bygden, då just vandring ökar markant bland turism industrin över lag.
Och i dessa corona och pandemitider lär det bli än mer populärt.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS