ANNONS

Lupiner.
Foto: Veronica Rigtorp

Uppmanar till att ta bort invasiva arter

DALARNA. Fastighetsägare uppmanas ta bort invasiva arter från sin mark. Det uppmanar Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Fastighetsägare i Dalarna som har växterna jätte-loka och jättebalsamin registrerade på sin fastighet kommer att få ett brev från Länsstyrelsen i Dalarnas län. Brevet är en del av en informationskampanj om invasiva arter som länsstyrelsen gör i sommar tillsammans med Naturvårdsverket.
Utskicket riktar sig till fastighetsägare som har arterna jätteloka och jätte-balsamin på sin fastighet. Bakgrunden till vilka fastigheter som valts ut är att arterna finns rapporterade på webbplatsen artportalen.se.
– Utskicket innehåller en uppmaning om att ta bort växterna. Brevet innehåller information om arten, hur den har rapporterats och länkar till Naturvårdverket, där det finns mer information hur växterna kan tas bort på ett säkert sätt, säger naturvårdshandläggare Linnea Hedman Söderström vid Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Invasiva arter ses i dag som ett stort globalt problem då de konkurrerar ut den inhemska floran, och saneringen kostar samhället stora belopp varje år. EU:s förordning från 2015 reglerar hur 66 invasiva arter får hanteras. I Dalarnas län finns för närvarande fem arter från den listan – jätteloka, jättebalsamin, spridda förekomster av gul skunkkalla och smal vattenpest samt signalkräfta. Att de är med på EU:s lista innebär att det är förbjudet att importera och sälja arterna.
– Vi vill också passa på att vända oss till alla som påtar i sin trädgård. Många av de invasiva växterna kommer ursprungligen från privata trädgårdar. Därför är det viktigt att alla är uppmärksamma på invasiva arter i sin trädgård, säger Linnea Hedman Söderström.

Ska du åka med avfallet till din närmaste ÅVC får växterna inte slängas på lövtippen, utan ska transporteras i väl förslutna plastsäckar och placeras i brännbart. Det är inte heller tillåtet att skapa växttippar i närområdet då de lätt kan bli en spridningskälla för invasiva arter.

Invasiva arter i Dalarna
Naturvårdsverket har gett Länsstyrelsen i Dalarnas län i uppdrag att se till att invasiva arter inte sprider sig i vår natur. Länsstyrelsen i Dalarnas län arbetar med samordning för att minimera riskerna med invasiva arter.
I Dalarna har vi främst problem med arterna jätteloka, jätte-balsamin och lupin – arter som breder ut sig på bekostnad av vår vanliga flora och fauna. Invasiva arter räknas som ett av de absolut största hoten mot den biologiska mångfalden.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS