ANNONS

– Vi samlar våra krafter för att göra vad vi kan för målgruppen i rådande pandemi genom Upphandlingsakuten, för både leverantörer och upphandlare/inköpare, berättar Kerstin Angberg Morgården.
Foto: Veronica Rigtorp

Upphandlingsakuten påskyndar processer

Fem timmar gratis rådgivning för företagare, två timmar för upphandlare och inköpare. Upphandlingsakuten har uppstått för att underlätta just upphandling i coronatider.

Att lämna anbud till stat och kommun kan vara krångligt för företag. Projektet Upphandlingsdialog Dalarna, UDD, finns för att lotsa och hjälpa till. I synnerhet när det ska gå fort, som har krävts under den här våren och sommaren.
– För upphandlande enheter har det varit snabba puckar nu i coronatider, berättar Kerstin Angberg Morgården, processledare på UDD.
Och fortsätter:
– Vi vill att fler små företag i Dalarna ska lägga anbud och delta i offentlig upphandling. UDD är det forum som utifrån regionala behov och förutsättningar ska förmedla kunskap, visa goda exempel och ge metodstöd vid upphandling.
– För att stötta leverantörer och upphandlande organisationer samlar vi våra krafter och har startat en upphandlingsakut där vi ger gratis hjälp, förklarar Kerstin Angberg Morgården

För företagare erbjuder UDD, en digital introduktion till den offentliga marknaden, hur den fungerar och hur leverantör kan hitta den offentliga affären.
Där ingår även rådgivning och stöd. Det kan gälla juridisk hjälp såväl som annan stöttning när det gäller att leverera till offentliga affärer.
– Vi bjuder på upp till fem timmars rådgivning helt utan kostnad.
Stöd för upphandlare/inköpare i Dalarna ges genom Upphandlingslots. Där erbjuds kostnadsfri rådgivning i upp till två timmar.
– I den kris som vi nu genomgår behöver vi underlätta för de små och medelstora företagen, så de lämnar anbud och deltar i den offentliga affären.
– Genom att titta på direktupphandlingar, förenkla förfrågningsunderlag, ta bort onödiga krav och formalia kan vi få in fler anbud från leverantörer i närområdet.

Vid ett av alla fjärrstyrda möten sitter Kerstin Angberg Morgården med datorn i vardagsrummet i Smedjebacken, vilket hon gjort sedan pandemin började. Vanligtvis återfinns hon på Länsstyrelsen i Falun.
Alla mötesdeltagare just denna förmiddag är rörande överens om att flera av de åtgärder man jobbar med i UDD är som “hand i handske” med det som pandemin utlöst.
Däribland livsmedelsförsörjningen.

Det har inte rått brist på livsmedel – men på leveransvägar och hur man löser det snabbt. Vilket smidigt hanterats via Upphandlingsakuten, menar Anders Karlin, chef för upphandlingscenter Falun Borlänge-regionen och Gunnar Lyckhage som är upphandlingsexpert projektmedarbetare i UDD.
Andra delar som avhandlas är vilka upphandlingar som är på gång och hur man ska nå medelstora och små företag som kan ha nytta av dessa.
I UDD-projektet ingår bland annat Länsstyrelsen Dalarna, Region Dalarna, LRF, Upphandlingscenter Falun Borlänge-regionen, Coompanion Dalarna med flera.

Fakta UDD
Upphandlingsdialog Dalarna, UDD, uppdrag är att tillsammans stärka Dalarna och vara ett stöd för den som kommer i kontakt med offentlig upphandling, antingen som företagare, upphandlare eller på annat sätt.
UDD förmedlar kunskap, visar goda exempel och erbjuder metodstöd vid upphandling, allt utifrån de regionala förutsättningarna i Dalarna.
Det övergripande målet är att fler småföretag i Dalarna ska lägga anbud och delta i offentliga upphandlingar.
All rådgivning är inom LOU:s ramar men med fokus på att underlätta och förenkla och med ett leverantörsperspektiv.
Källa: Upphandlingsdialog Dalarna hemsida.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS