ANNONS

Jenny Berntssons verk Pinnverket i Nordansjö vid NOK-stugan – en konsthall i en bortglömd ruin.
Foto: Privat

Unik och naturnära konstsatsning med linodling och utställning i Norberg

NORBERG Skogen mellan oss är en unik konstsatsning där sex av Konstfrämjandets distrikt i Mellansverige fångar in intresset för skogen som företeelse inom konsten. En del i projektet är linsådd där över 5 400 deltagare odlar lin runt om om i Sverige, bland annat i Norberg. – Vi började under maj med sådd av två kvadratmeter lin i samarbete med Galleri Norberg och Västmanlands Länshemslöjd, säger Jenny Berntsson, konstnärlig ledare Konstfrämjandet Västmanland.

Utanför Galleri Norberg kommer linet att växa fram i konstprogrammet “En Konsthall i skogens kant “.
Foto: Rose-Marie Eriksson
Här förbereds projektet där picknickfiltar fungerar som en mobil konsthall.
Foto: Privat
Utanför Galleri Norberg kommer linet att växa fram i konstprogrammet “En Konsthall i skogens kant” och skördas under utställningen “Skogstorg – Norberg” i slutet av september. Med linet som utgångspunkt hoppas de medverkande att samla berättelser och diskussioner om bland annat sådd, odling, det textila materialet, historia och framtid.
Under sommaren kommer “En konsthall i skogens kant” att finnas på flera platser i Norberg men själva centrum är tingshuset och tingshusparken.
– Där kan man ta del av aktiviteter och hitta all information om konstutställningar, workshops med mera. Vi kommer att både bo och arbeta där, säger Jenny Berntsson och tillägger att det är ett samarbete mellan Konstfrämjandet Västmanland och Norbergs kommun,
Förutom Jenny Berntsson medverkar konstnärerna Malin Lobell, Åsa Norman och skådespelaren Klas Olsson.
– Malin Lobell befinner sig på olika platser i Norberg, Åsa Norman gör ett verk i Klackberg och jag har ett verk vid NOK-stugan tillsammans med Claes Olsson, säger Jenny Berntsson.
Som en mobil konsthall används picknickfilten som blir till golv. Det är åtta filtar som konstnärerna bär med sig som plattform för diskussioner, upplevelser, konst med mera.
– Den som själv vill skapa en tillfällig utställning någonstans i Norberg kan hämta en picknickfilt på Tingshuset, säger Jenny Berntsson.
“Skogen mellan oss” skapar konst och kultur på platser som sällan eller aldrig nås av samtida konst. I ett större geografiskt område knyts också dessa platser samman till en större gemenskap.
I rapporter de senaste åren har myndigheten för kulturanalys kunnat påvisa att kulturen främst vänder sig till välmående stadsbor, och att detta förstärks med ekonomiska nedskärningar. Myndigheten har därför varnat för att det håller på att växa fram vita fläckar på Sverigekartan, där medborgarna inte nås av något som helst allmänfinansierad, professionell konst eller kultur. Landsbygd och landsort ryms inte längre på prioriteringslistan.
Konstfrämjande skriver att det är på de vita fläckarna som Skogen mellan oss breder ut sig. Nya kartor ritas över landsbygdens platser, av konstnärer i samverkan med enskilda personer och det civilsamhälle som bor och verkar där.
Skogen som en grön kub kan jämföras med den vita utställningskuben och är ett sätt att utmana våra tankar om konstutställning på platser som helt saknar en infrastruktur för att visa konst.

Konstsatsning i skog och mark
“Skogen mellan oss” är en interregional konstsatsning i skog och mark där Konstfrämjandets distrikt i Gävleborg, Dalarna, Uppland, Västmanland, Bergslagen (Örebro) och Värmland fångar in ett utbrett intresse för skogen som företeelse inom konsten. Ett förenat konstprogram knyter under 2021 samman ett 30-tal platser, byar och mindre orter på landsbygden.
Källa: skogenmellanoss.se

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS