Undersökningstillstånd för Dunderberget

Zaffer undersöker redan de omstridda inmutningarna som kallas Näverbergen i Falun-Borlänge och har nu fått tillstånd att leta guld samt sällsynta metaller i de nya inmutningarna Sommarberget och Dunderberget 1 och 2 som berör stora områden mellan Falun, Borlänge, Leksand och Gagnefs kommuner.
Foto:
Bergsstaten har beslutat att bevilja Zaffer (Australia) Pty Ltd undersökningstillstånd för området Dunderberget i Borlänge, Faluns, Gagnefs och Leksands kommuner.

Bergmästaren beviljar Zaffer Pty Ltd, Australian company undersökningstillstånd enligt minerallagen för området Dunderberget nummer 2.
Undersökningstillståndet innebär att företaget har ensamrätt till undersökning av det beviljade området. Med undersökning avses arbete i syfte att påvisa en fyndighet.
Undersökningstillståndet gäller i tre år från den 27 mars 2020 och omfattar en yta om 2064,70 hektar.
Det australiensiska företaget ska ställa säkerhet för ersättning avseende skada eller intrång som kan bli följden av undersökningsarbete inom undersökningsområdet. Säkerheten ska ställas till Bergsstaten innan undersökningsarbeten påbörjas.
Ansökan om undersökningstillstånd avser främst koncessionsmineralen koppar, zink, palladium, guld och silver. Företaget har till sin ansökan fogat en karta över det sökta området och uppgifter om vilka fastighets- och övriga kända sakägare som berörs av ansökan.
Arbeten inom området leda till fynd av koncessionsmineral därför att de kända basmetallförekomsterna Sågmyra, Efferarvet, Vargberget, Dunderberget samt sheelitförekomsterna vid Rullputt som finns inom eller i direkt anslutning av det aktuella området, har tidigare tilldragit sig prospektörers intresse.
Berggrundskartering och utvärdering av kända förekomster pågår i området och kommer att fortgå under närmaste åren.
Företaget har också av Bergstaten beviljats undersökningstillstånd för Sommarberget i Borlänge, Falun, Gagnef och Leksands kommun som omfattar en yta om 2717,22 hektar.

ANNONS

SENASTE LOKALA NYHETER

För tio år sedan slog Krami i Borlänge upp portarna för den första vägledningsgruppen.
Många byter yrke eller jobbar extra med annat under pandemin. Agneta Andersson och Eleonora Ahlgren på Konferensbyrån har tillfälligt kompletterat med jobb på Systembolaget.
Borlänge Musikteater, BMT, ställer inte in, de ställer om. Årets planerade verksamhet ställs in, och 40-årsjubileumet flyttas fram ett år.