ANNONS

Underskott utmaning för skolsatsning

FALUN. Falu kommuns budget för skolan knakar i fogarna. Underskottet är i nuläget nästan 12 miljoner kronor. Inför 2019 är siffran 22 miljoner.

Falu kommun har satsat tämligen hårt på skolan, men kommer i nuläget och framöver att få försöka uträtta lika mycket trots mindre medel.

– För innevarande verksamhetsår ligger vi i nuläget knappa 12 miljoner kronor back. Men om man ser till att skolans totala budget är cirka 1,4 miljarder är det inga alarmerande nummer, resonerar Liza Lundberg.

– Orsakerna till att Falun inte kan satsa mer 2019 är flera, men att exempelvis Socialnämnden har ett så pass omfattande underskott är en av de utmaningar vi har att ta tag i.
– Att Falun har en pågående och påtaglig befolkningsökning är en annan.

En av orsakerna till årets underskott är bland annat att det är fler barn i verksamheten än vad man räknat med. Volymökningen uppges av Liza Lundberg dock vara eftersträvad och önskvärd, då det förutom de mjuka värdena också genererar fler skattekronor och höjer stadens attraktionskraft för företagare.

– Då vi i Falun, utöver de kommunala skolorna, också har flera friskolor att välja mellan är det svårt att ta fram en fullt gångbar prognos för hur många barn som kommer att gå i våra skolor. Till nästa år beräknas volymerna öka ytterligare.

Inför kommande verksamhetsår hade skolan efterfrågat 20 miljoner mer än de 64 miljoner som blev resultatet. Pengar som uteblev, då kommunfullmäktige beslutade att medlen behövde gå till andra kommunala verksamheter.

– Vi äskade inför 2019 om 84 miljoner kronor extra, men fick 64 miljoner, förklarar Liza Lundberg.
– Det är givetvis förståeligt då kommunen har många verksamheter som kostar, men det innebär också att vi måste göra relativt stora budgetanpassningar, utvecklar hon.

Det blir emellertid inte tal om att varsla personal. En i sammanhanget välkommen omständighet är den personal som slutar sina yrken till följd av pension, så kallade naturliga avgångar.

– Men vi har helt klart en utmaning då vi måste täcka upp för de cirka 22 miljoner som saknas. Vi ska på sätt och vis göra lika mycket, men med mindre resurser.
Vissa projektsatsningar som gått utanpå ordinarie verksamhet kommer att avslutas, och berörd personal återgår eller nyinträder då som exempelvis lärare eller förskollärare, enligt Liza Lundberg.

– Vi kommer heller inte att plocka pengar från de verksamheter som får statsbidrag, säger hon.
– Detta för att bibehålla och fokusera på kärnverksamheten runt barnen. Barn- och utbildningsförvaltningen har därtill tagit fram rimliga förslag för att hantera läget, framhåller Lundberg.

De snäva spenderbyxorna beror således på en kombination av en försämrad skatteprognos och att kommunens äldre och yngre befolkning växer.
– Jag bedömer det som att vi har en väl fungerande ekonomisk organisation, men i den bästa av världar hade vi ju önskat att det fanns mer resurser. Vi kommer som sagt att ha mindre pengar att fördela under 2019.

Publicerad i Annonsbladet (Falun) vecka 37 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS