ANNONS

Folkärna kyrka måste nu hållas stängd året åt och förmodligen in bit på 2019.
Foto: Rebecca Linder

Tvingas hålla Folkärna kyrka stängd

FOLKÄRNA. By Folkärna-pastorat tvingas nu hålla Folkärna kyrka stängd minst året ut och förmodligen en bit in på 2019. Just nu utreds orsakerna till varför puts i valvet börjat släppa.

I Folkärna har det funnits en kyrka på den här platsen sedan 1300-talet. Den nuvarande kyrkan byggdes 1852 och har tidigare haft en del sprickbildningar i putsen som lagats. Det troliga är ändå att det mestadels är originalputs som nu utgör valvet och där nu putsen börjar släppa allt mer. Det var i oktober som problematiken tog sin början.
– Då var det lite puts som släppte från taket invändigt och vi tog då tog dit en firma som gjorde en akutlagning precis vid det stället, berättar Christina Blom.

Anledningen till att man valde att göra en akutlagning var för att kyrkan hade ganska många stora konserter inbokade som man inte ville ställa in, bland annat Roger Pontare och Carmina Burana. Men samtidigt inleddes planerna på att kunna göra en större insats för valvet som nu börjat bli smådåligt på flera ställen. De ansökte om tillstånd hos länsstyrelsen för att få knacka ner all puts i valvet och putsa om, men de fick avslag och länsstyrelsen bad då om en utredning till varför detta behöver göras.

– Vi gör nu en utredning kring detta och har haft en konstruktör från Tyréns här som gör hållfasthetsberäkningar och vi inväntar nu svar på dessa, säger Christina Blom.
När svaret kommer så får man också veta lite mer kring orsakerna till att putsen börjar lossna. En orsak kan vara att det är åldersrelaterat, en annan att det är klimatet inne i kyrkan som varierar ganska mycket mellan torrt på vintern och fuktigt på sensommaren.

En tredje orsak kan vara svagheter i konstruktionen (exempelvis att balkarna inte är tillräckligt dimensionerade och rör sig för mycket).
– Om Tyréns anser att balkarna behöver förstärkas innan man putsar om valvet så får vi ta det därifrån. Även länsstyrelsen ska ta del av utredningen och kommer sedan att fatta beslut om vad vi får göra, säger Christina Blom.

Tills vidare hålls alltså kyrkan stängd. Dop, vigslar och begravningar sker istället i kyrkorna i Krylbo, By eller Horndal alternativt i någon kyrka utanför pastoratet. Dop går även att ha i församlingsgården och de får dessutom låna kapellet på Sjövik om någon skulle önska det.
Vad renoveringen kommer att kosta är i dag oklart eftersom utredningen inte är klar. Om balkarna behöver förstärkas på något vis så blir såklart också slutnotan dyrare. Klart är dock att det rör sig om renoveringar för flera miljoner kronor.

Publicerad i Annonsbladet (Avesta/Norberg) vecka 13 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS