ANNONS

Hynsån slingrar sig fram på sin väg genom reservatet till sjön Svarten. Foto: Urban Gunnarsson, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Två nya naturreservat i Falu kommun

FALUN. Falun kommun får två av de elva nya naturreservaten som bildats i länet, bland annat Sörmyren som har blivit utpekad som ett av landets mest värdefulla myrområden.

De elva reservaten har bildats för att skydda unik natur, växter och djurliv i vårt län. Sedan tidigare har Dalarna över 330 naturreservat som är hem åt många hotade och sällsynta växter och djur, och är öppna för allmänheten att besöka.
De nya reservaten innehåller allt från artrika ängsmarker i Tures äng i Borlänge kommun till brandpräglad tallskog i Nifelhem i Rättviks kommun. Ett annat nytt reservat är Risberget som ligger i Malung-Sälens kommun. Här ligger en högst levande fäbod, där korna går fritt i reservatet om somrarna och har gjort det sedan 300 år.
Faluns nya naturreservat kallas Sörmyren-Hynsån. ett myrreservat och vildmarksreservatet Rotsjön.

Rotsjön är 150 hektar stort och ligger på gränsen mot Gävleborgs län, 4,5 mil norr om Falun, cirka 8 kilometer sydöst om Svabensverk. Här växer en gammal barrskog som behållit den naturliga skogens artsammansättning och åldersvariation.
På den döda veden kan ovanliga vedsvampar som stjärntagging, köttticka och rynskinn hittas. På äldre lövträd hittas lunglaven. På marken växer den lilla vitblommiga orkidén knärot vilken bara hittas i äldre skogsbestånd. Gammelskogens typiska fåglar finns, som till exempel tjäder, svartmes, rödstjärt, tretåig hackspett och olika ugglor.
Reservat Sörmyren-Hynsån är hela 217 hektar stort och bjuder på ett av länets finaste myrområden. Mossrikedomen är stor liksom de fågelarter som gärna besöker området. Reservatet ligger cirka två mil nordöst om Enviken i norra delen av Falu kommun.
Sörmyren är en högmosse som har blivit utpekad som ett av länets och landets mest värdefulla myrområden. En mosse kan endast ta upp vatten från regn och det som växer uppe på mossen är därför arter som inte kräver mycket näring.
Öster om Edlabäcken ligger en trefaldighetskälla. Förr i tiden trodde man att källan kunde bota sjukdomar om man drack från den. Då skulle vattnet ta med sig sjukdomarna norrut, som var de ondas hemvist.

Publicerad i Annonsbladet Dalarna, Falun v4

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS