ANNONS

Trafiksäkerhetskameror sätt upp vid Bäckbyn, riktad mot östgående trafik och Borgsheden, riktad mot östgående trafik.
Foto: Trafikverket

Två nya kameror längs E16

Trafikverket sätter upp två nya trafiksäkerhetskameror längs E16 mellan Dala Floda och Mockfjärd. Syftet är att människor inte ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.

Trafiksäkerhetskamerorna bidrar till sänkt hastighet, vilket räddar liv. Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Lägre hastighet innebär dessutom mindre utsläpp av koldioxid.
– Trafiksäkerhetskamerorna i landet räddar cirka 20 liv per år och fler än 70 personer per år från att bli allvarligt skadade i trafiken. Vi vill inte att någon ska behöva åka fast för fortkörning, men vi gör allt vi kan för att människor inte ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken, säger Gabriella Gulliksson på Trafikverket.

På följande platser sätts kamerorna upp under de kommande två veckorna.
E16 Dala Floda-Mockfjärd:
– Bäckbyn, riktad mot östgående trafik.
– Borgsheden, riktad mot östgående trafik.
När kamerorna är på plats finns det 126 kameror i drift i Dalarnas län.
Kamerorna placeras på vägar med mycket trafik, höga hastigheter och hög olycksrisk. Alla kameror placeras synligt. I varje kamera finns ett system som mäter fordonets hastighet med hjälp av radar. Endast de som kör för fort fotograferas och registreras.

Planeringen och placeringen av trafiksäkerhetskameror baseras på Trafikverkets och Polisens erfarenhet och kunskap om att just kameror är ett bra verktyg för att dämpa hastigheten på en specifik sträcka. Myndigheterna väljer tillsammans ut lämpliga sträckor där den största effekten kan uppnås, ur ett trafiksäkerhetsperspektiv.

Fakta: Trafiksäkerhetskameror
– Cirka 2000 trafiksäkerhetskameror finns i dag på de statliga vägarna och de räddar ungefär 20 liv per år. Dessutom räddas fler än 70 personer per år från att bli allvarligt skadade i trafiken.
– Alla kameror placeras synligt och är väl skyltade.
– Trafiksäkerhetskamerorna innehåller både kamera och radar.
– Endast de som kör för fort fotograferas.
– Alla kameror är direktkopplade till Polisen.
– Kamerorna fungerar både dag och natt, under hela året.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS