ANNONS

Det har varit en kamp och ett krig mot snö och halka denna vinter. Snöröjarna har haft fullt upp hela tiden.
Foto: Mikael Eriksson

Tung vinter för snöröjarna

HEDEMORA. Runt två miljoner kronor har denna vinters kamp mot snö och halka hittills kostat kommunen. Sand och bergkross till halkbekämpningen börjar bli en bristvara.

Denna vinter har satt snöröjarna på hårda prov. Mängder med snö har dränkt Hedemora. Det i kombination med att det varit omväxlande blidväder med regn och isande kyla har ställt till det ordentligt.
– Mycket snö i kombination med underkylt regn samt temperaturväxlingar har bidragit till en besvärlig situation på gatorna, säger Sören Karlsson, chef för snöröjningen.

Han beskriver det som varit som en extrem situation. Sören får medhåll av kommunens gatutekniker Per-Arne Jans som säger att det varit en jättetung vinter med en evig kamp mot snö och is. De vill ge en stor eloge till all personal som kämpat med snö och halka både Hedemora kommunfastigheters personal och entreprenörer.

– Värst var det när vi fick ploga hela stan tre gånger på fem dagar, säger Sören.
Någon tid över till återhämtning har inte funnits. När snön varit bortplogad har det varit dags att köra i gång arbetet med att frakta bort snön och därefter väntade halkbekämpning med ishyvling/rivning samt att sanda och lägga på bergkross. Sören säger att man av miljöhänsyn försöker minimera användandet av den saltblandad sanden.

– Bästa förutsättningar för plogning är när det är minusgrader men många gånger har plogning skett vid töväder och då är det som att ploga i ett sugrör, man blir inte av med snön utan skjuter den framför plogen hela tiden, säger Sören.

Gränsen för när snöröjningen ska skickas ut är cirka åtta centimeter på gatorna och tre till fem centimeter på gång- och cykelvägar. Men i år har man fått lov att aktivera snöröjningen tidigare än så för att överhuvudtaget kunna få bort snö från gator och vägar.

Fram till dags dato så har man dragit igång stora röjningen vid elva tillfällen; sex tillfällen januari, två i februari och tre före nyår. Snöröjningen börjas med öppningsgator och vissa gång och cykel banor, därefter övriga gator. Med den snömängd som kommit har man inte hunnit med att rensa gator på snöhögar och vallar i villaområden.

– Jag hoppas att det finns en förståelse för det, säger Per-Arne.
Helst vill de hinna röja undan det värsta innan trafiken drar i gång men denna vinter har det inte varit möjligt. Därför har snön packats ihop och körts fast av trafiken och det har även gjort det svårare att få bort den.

Det är inte bara krafterna hos snöröjarna som sätts på prov. Per-Arne säger att det börjar bli problem att få fatt på sand och bergkross till att bekämpa halkan med. Normala vintrar räcker den sand och bergkross som finns i närområdet till men denna vinter har detta tagit slut och nu får sand och bergkross hämtas i Gräv mellan Insjön och Gagnef.

Även ekonomiskt blir det kämpigt. Per-Arne räknar med att bara snöröjningen hittills har kostat kommunen runt en miljon kronor. Kostnaden för övriga arbeten halkbekämpning, is rivning, bortkörning snö uppgår till ungefär samma summa. Det gör att den sammanlagda kostnaden så här långt hamnar på i runda tal två miljoner kronor.

När Kung Bore så småningom tar farväl för denna gång så väntar nästa arbetsuppgift. Och det i form av all den sand och bergkross som lagts ska samlas upp och tas om hand.

Publicerad i Annonsbladet (Hedemora/Säter) vecka 9 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS