ANNONS

Gång- och cykelvägar har legat på ett lågt betygsindex i tidigare medborgarundersökningar. I årets undersökning ser man tydligt att det har blivit bättre, vilket är resultatet av att kommunen har jobbat med aktivit med just gång- och cykelvägar. Bild från PerHindersbo.
Foto: Veronica Rigtorp

Tummen upp för Smedjebacken – när befolkningen säger sitt

Bra betyg för kommunen i senaste medborgarundersökningen. Av de som genomfört enkäten, säger 46 procent att de kan starkt rekommendera att bo i kommunen.

Smedjebackens kommun beställer vartannat år en medborgarundersökning från Statistiska central byrån, SCB.
Årets undersökning är den tredje som kommunen beställd och ger en mycket positiv bild av kommunens arbete. Några staplar visade på sämre utslag, men dessa är delar som kommunen redan aktivt jobbar med som till exempel gator och vägar.
– Det är sådant vi är medvetna om och något vi jobbar på och kommer att få göra lång tid framöver, kommenterar kommunalrådet Fredrik Rönning.

– Syftet med analysen är att peka ut vilka områden eller delar som kommunen ska prioritera för att få nöjdare medborgare, säger Evamari Anestedt, chef medborgarservice i Smedjebackens kommun.
– Vi gör den här först och främst för att mäta oss mot oss själva. Den är en hjälp för att se om vi är på rätt väg och ett viktigt komplement till andra medborgarkontakter, kompletterar Fredrik Rönning med.
Kommunen hoppas också att man genom SCB undersökningen fångar upp fler i den kommunala dialogen med medborgarna.

Undersökningen är uppdelad i tre delar med varsitt helhetsbetyg: Nöjd Region- med frågor om kommunen som plats att bo och leva på, Nöjd Medborgare – med frågor om kommunens olika verksamheter samt Nöjd Inflytande – med frågor om kommunens olika verksamheter.
I undersökningen mäts attityden om kommunen, som ger en bild av hur kommunens invånare ser på kommunen och de ges här en möjlighet att tycka till. Totalt 800 personer har deltagit och 44 procent, det vill säga 351 personer i ålderspannet 16-84, som är slumpmässigt uttagna, har svarat på enkäten, antingen via webbenkät eller post.
– Enkäten har funnits på svenska, finska, engelska och spanska. För de som så önskat har den även gått att få på arabiska, men då på papper, berättar Evamari Anestedt.

I den första av de tre delarna Nöjd Region, säger 46 procent att de kan starkt rekommendera att bo i kommunen. Här tas bland annat frågor som bostäder, fritidsmöjligheter och trygghet upp.
Jämfört med föregående år så visar staplarna på förbättring i alla områden utom arbetsmöjligheter som gått ner något.
– Jag vet inte riktigt vad det beror på, men enkäten skickades ut mitt i pandemin, så det kanske påverkat, funderar Evamari Anestedt.
– Det kan ju också vara så att man har utbildning för jobb som inte finns här. Vi har ju mycket tungindustri i området, tillägger Fredrik Rönning.

När det gäller Nöjd Medborgare är bemötande och tillgänglighet betygindex högre än samtliga 100 kommuner som är med i årets undersökning.
Jämfört med tidigare åt har också förskolan tagit ett jättekliv framåt i betygsindex, vilket kan bero på att man känner till mer om verksamheter.
Överlag är nöjdheten med kommunens verksamhet stor, uppåtgående i betyg och guldstjärna i medborgasundersökningen.
– Det är ett fantastiskt betyg till kommunens anställda, det ska vi uppmärksamma internt genom att återkoppla till verksamheten de fina betygen, säger Fredrik Rönning.
Undersökningen med sina betygsindex och jämförande årsstaplar ger en tydlig fingervisning om vilka områdens om behöver förstärkas, som bland annat tidigare nämnda gator och vägar samt miljöarbete ligger på låga siffror, men har ända tagit flera steg framåt.

I Nöjd Inflytande ligger också betygsindex högt om över medel på 44 procent, utom i Påverkan, där det är 43 procent.
Att Förtroende och Påverkan ligger lågt kan kanske bero på att förra undersökningen gjordes under valåret 2018 då befolkningen hade mer kontakt med politiker och beslutsfattare.

“Syftet med analysen är att peka ut vilka områden eller delar som kommunen ska prioritera för att få nöjdare medborgare”, säger Evamari Anestedt, chef medborgarservice i Smedjebackens kommun. Foto: Privat
“Jag är överraskad att det var så många områden vi blivit bättre på, även om jag vet att vi har bra verksamhet”, säger kommunalrådet Fredrik Rönning om kommunens betyg i årets medborgarundersökning. Foto: Veronica Rigtorp

SCB är statligt
Statistiska centralbyrån, SCB, är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Finansdepartementet och ansvarar för officiell statistik och för annan statlig statistik. SCB ska, på uppdrag av riksdagen, förse kunder med statistik av god kvalitet. Källa: Wikipedia.
I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. De betygsätter följande tre områden:
• Kommunen som en plats att bo och leva på.
• Kommunens verksamheter.
• Medborgarnas inflytande i sin kommun.

Källa: scb.se

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS