ANNONS

Carina Johansson, chef för omsorgsförvaltningen på Avesta kommun.
Foto: Rebecca Linder

Tuffa tider väntar i omsorgen

AVESTA. Samtliga av kommunens förvaltningar visar nu ett underskott. För omsorgen väntar riktigt tuffa tider framöver och en stor omställning för alla.

– Vi måste bli effektivare och bara utföra det som vi verkligen behöver, säger Carina Johansson, chef för omsorgsförvaltningen.
Årsprognosen för omsorgsförvaltningen visar ett underskott på hela 16 miljoner kronor i nuläget och man har under året gjort utredningar löpande.
Det första man kommer att göra är att dra ner på den icke lagstadgade verksamheten, men detta kommer inte att räcka.
– Vi måste även titta på ambitionsnivån i den lagstadgade verksamheten, säger Carina Johansson.

Vid senaste omsorgsstyrelsen togs beslut om att flytta 2,1 tjänster från trygghetsboendenas matsalar till insatser inom hemtjänsten. Det motsvarar 2,1 miljoner kronor. Genom att göra detta minskar man underskottet inom hemtjänsten och även behovet av timvikarier.
– Hemtjänsten är oerhört belastad och allt fler med hälso- och sjukvårdsbehov vårdas i det egna hemmet och vi har kö till äldreboendena, säger Carina Johansson.
Den så kallade terapiverksamheten vars fokus är aktiviteter för de boenden på äldreboendena kommer att skäras ner med 2,1 årsarbetare vilket motsvarar 1,1 miljoner kronor. Istället får den ordinarie personalen ansvara för aktiviteterna.

– Många av de äldre på våra boenden är också multisjuka och i behov av mycket vård och omsorg. Framöver så kommer vi förmodligen att se över verksamheten och göra om den så att den får mer inriktning mot hälso- och sjukvård, säger Carina Johansson.
Det beslutades även att skära ner tjänsten på Träffpunkten för psykiskt funktionshindrade från heltid till halvtid. Detta är bara en start på de nedskärningar som kommer att behöva göras framöver. Bland den icke lagstadgade verksamheten finns till exempel också seniorcentrum och fältorganisationen ute på skolorna. De kommande två åren ska det sparas totalt 25 miljoner kronor.

– Vi har verkligen en del att brottas med framöver och eftersom vi har en väldigt liten del av verksamheten som är icke lagstadgad kommer vi även att behöva utreda och effektivisera den lagstadgade verksamheten , säger Carina Johansson.
Den största problematiken finns inom socialtjänsten med ökade kostnader för försörjningsstöd och här är fokus på att försöka få så många som möjligt redo för arbetsmarknaden.
– Vi har redan gjort satsningar här på extratjänster. Utan dem skulle försörjningsstödet ha varit sju miljoner högre.

Inom socialtjänsten ser man även en ökande missbruksproblematik.
– Vi vet redan nu att missbruket har ökat och det säger också landstinget. Bland dalakommunerna är det Avesta och Borlänge som sticker ut, säger Carina Johansson.
En förprojektering för utbyggnad av stödboendet Malmgården pågår men utbyggnaden kommer inte att vara klar förrän vid årsskiftet 2019/2020. Detta gör att man måste fortsätta göra externa placeringar under nästa år. Och det är just kostnaderna för de externa placeringarna som drar iväg.
– Däremot kommer vi att göra en förstärkning inom öppenvården så att vi kan bedriva mer verksamhet där, säger Carina Johansson.

Publicerad i Annonsbladet (Avesta/Norberg) vecka 44.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS