ANNONS

Björn Hansson, bildningschef, Maria Andersson (S), vice ordförande i bildningsstyrelsen, Mikael Westberg (S), ordförande i bildningsstyrelsen presenterade nyligen de första sparförslagen inom förvaltningen.
Foto: Rebecca Linder

Tuffa besparingar att vänta

AVESTA. Bildningsförvaltningen behöver spara in 9,3 miljoner kronor under nästa år för att få budgeten i balans. Nu presenteras de första sparförslagen av bildningsstyrelsens arbetsutskott.

Bland annat så kommer estetiska programmet på gymnasiet att läggas ner.
Antalet sökande till estetiska programmet har minskat under flera års tid. I dagsläget har programmet bara elever i årskurs 3 eftersom man de senaste åren har stoppat nya intag av elever. Bildningsstyrelsens arbetsutskott föreslår nu att programmet läggs ner helt, vilket innebär att tre tjänster försvinner.

– Det känns väldigt synd. Estetiska programmet var under en period det största programmet, men nu är det helt enkelt för få sökande, säger Mikael Westberg (S), ordförande i bildningsstyrelsen.
Bildningsstyrelsen har en budget på totalt 550 miljoner kronor. Nästa år ska de alltså spara in 9,3 miljoner kronor. 2016 infördes två IKT-samordnare utöver den tidigare IKT-strategen. En av tjänsterna som IKT-samordnare ska nu tas bort.
– Den är vakant i nuläget och vi kommer inte att tillsätta någon ny, säger Björn Hansson, bildningschef.

På gymnasiet finns en så kallad skolvärd, den kommer också att tas bort. I Verket finns det som kallas kreativt lärande med matematikutställningen Bagdad där man kommer att minska bemanningen från två tjänster till en.
– Men ingen kommer att bli uppsagd utan vi kommer att ha kvar två personer på halvtid och övrig tid kommer de att arbeta på annat håll i kommunens pedagogiska verksamheter, säger Björn Hansson.
Ledningen på gymnasiet görs om och går från tre rektorer och en biträdande till att ha två rektorer och en biträdande. Det blir en naturlig omorganisation i och med en pensionsavgång. Kommunala stöden till studieförbunden minskas med 250 000 kronor.

Det görs även en flytt av Campus Avesta från lokaler i Koppardalen till lokaler i bildningshuset.
– Vi kommer även att ta bort den halvtidstjänst som vi har haft på Campus Avesta och totalt sparar vi då in 250 000 kronor, säger Björn Hansson.
Totalt handlar detta om besparingar på 4,1 miljoner kronor. Ytterligare 3,2 miljoner kronor ska sparas genom anpassningar i budgeten för 2019. Kultur och fritid ska spara 300 000 kronor, utbildning och arbetsmarknad, 1,1 miljoner kronor, förskolan 1 miljon och kostenheten 740 00 kronor.
Detta ger besparingar på 7,3 miljoner kronor så fler besparingar kommer att behöva göras framöver. Bland annat ska man göra en utredning kring de små skolorna i kommunen som ska vara klar i februari 2019. Man ser även över lokalkostnader och hyror som är höga.

Publicerad i Annonsbladet (Avesta/Norberg) vecka 45 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS