ANNONS

Catherine Hellgren, Säters kommuns nya ekonomichef, Josefin Enström, kommunens nya näringslivschef och Anette Kotilainen, kommunens nya kulturchef.
Foto: Privat och Marie Palm/Säters kommun

Tre nya kommunala chefer har anställts

SÄTER Säters kommun har anställt tre nya chefer. Det handlar om positionerna som ekonomichef, kulturchef och näringslivschef.

Efter midsommar tillträdde Catherine Hellgren sin nya tjänst som ekonomichef i Säters kommun. Dessutom har Josefin Enström lämnat sin tjänst som näringslivsutvecklare och i stället blivit näringslivschef.

– Vi har nu två goda krafter på plats i viktiga funktioner på Säters kommun, säger kommundirektören Marita Skog i ett pressmeddelande.

Vidare betonar hon att ekonomienheten och dess chef “är nyckelspelare i att ge förutsättningar för förtroendevalda och tjänstepersoner att hantera kommunens resurser på bästa sätt”.

– Näringslivsenheten är en nyckel i att skapa och bibehålla goda relationer i näringslivsfrågor. Näringslivets betydelse för utvecklingsmöjligheterna för Säters kommun kan inte nog betonas. Det är därför vi också arbetar med att till exempel utveckla myndighetsutövningen – så att den alltid ska fungera så smidigt som lagar och förordningar ger utrymme för, säger Marita Skog.

Efter sommaren kommer även en ny kulturchef på plats. Hon heter Anette Kotilainen.
– Som kulturchef kommer Anette Kotilainen att ha ett uppdrag där utvecklingen av staden och kulturmiljön i samverkan med övriga aktörer kommer vara en prioritet. Det finns stor utvecklingspotential i vår kommun, säger Marita Skog.

Kommunen meddelar att de nya cheferna kommer att ta vid där deras företrädare lämnat. För Catherine Hellgren som ny ekonomichef innebär detta bland annat att vidareutveckla kommunens budgetprocess inför 2021 och framåt.

Dessutom har förvaltningarna inom kommunen nu bytt namn till sektorer. “Det är för att namnsättningen ska följa förändringarna i kommunallagen, där vår organisation som helhet nu betraktas som en förvaltning. Därav ändringen till sektorer för våra stora arbetsområden: barn- och utbildningssektorn, sociala sektorn, samhällsbyggnadssektorn och kommunstyrelsesektorn. Den tidigare kulturförvaltningen är nu en enhet inom kommunstyrelsesektorn”, skriver kommunen i pressmeddelandet.

 

Artikeln publicerades i Annonsbladet Dalarna (Hedemora/Säter) nr 34, 2020.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS