ANNONS

Trafikverket och Diös tecknar avtal om nya lokaler.
Foto: DIÖS

Trafikverket vill flytta ihop verksamheten

BORLÄNGE. Trafikverket i Borlänge rekryterar fler medarbetare. För att få en flexibel, kreativ och kostnadseffektiv arbetsplats där alla ryms på en adress planeras nu en renovering.

För att få en flexibel, kreativ och kostnadseffektiv arbetsplats där alla ryms på en adress planeras nu en renovering av lokalerna på Röda vägen.

Under den närmsta tioårsperioden kommer Trafikverket att genomföra flera stora satsningar på hela transportsystemet i Sverige. Det påverkar det framtida behovet av kompetens. Trafikverket flyttar ihop två kontor och rekryterar fler medarbetare till Borlänge, vilket är grunden till de nya moderna och ändamålsenliga lokalerna på Röda vägen 1. Lokalerna kommer vara helt anpassade för ett aktivitetsbaserat arbetssätt.
– Vi är väldigt stolta och glada över att kunna erbjuda Trafikverket ett helt nytt modernt kontorskoncept genom utveckling av befintliga lokaler. Det stärker både möjligheten att attrahera nya kompetenser och Borlänge som stad. Vi har ett väldigt bra samarbete med Trafikverket, som är vår största hyresgäst och ser nu fram emot att få påbörja utvecklingsarbetet tillsammans. Trafikverket är en viktig arbetsgivare för Borlänge och med en mer centralt placerat högskola, ett utvecklat resecentrum och en modern plats för att driva framtidens transportsystem är vi övertygade om att Borlänge kan bli en av Sveriges mest inspirerande städer, säger Knut Rost, vd, Diös.
Utvecklingen omfattar hela fastigheten där cirka 2 000 kvadratmeter avser nyproduktion. Den totala ytan vid färdigställande blir cirka 31 000 kvadratmeter.

Under den närmsta tioårsperioden kommer flera stora satsningar att göras på hela transportsystemet. Ökade anslag gör att Trafikverket kan göra den största upprustningen av järnvägen i modern tid. Upprustning, modernisering och utbyggnad. Vilket påverkar framtida kompetensbehov.
– Vår verksamhet och organisation är under ständig förändring, och vi rekryterar många nya medarbetare. Samtidigt behöver vi som statlig myndighet hushålla med resurser och inte ha högre lokalkostnader än nödvändigt, säger Conny Jonsson, chef för arbetsmiljö och lokaler på Trafikverket.
– De moderna och ändamålsenliga lokalerna ska vara anpassade för ett aktivitetsbaserat arbetssätt.
I dag finns Trafikverkets huvudkontor på två adresser i Borlänge. Från nästa år och fram till 2022 kan medarbetarna stegvis flytta in i en gemensam lokal på Röda vägen 1. Innan dess ska dock lokalen utformas för nämnda aktivitetsbaserade arbetssätt. I praktiken betyder det att kontoret är indelat i zoner för att möta olika typer av behov. Medarbetarna planerar var de ska sitta utifrån vilken zon som passar bäst för dagens uppgifter. Ombyggnationen tar cirka 2,5 år.
– Vi har liknande lokaler på flera platser i landet. De bidrar till att vi arbetar mer tillsammans och skapar förutsättningar för att vara en attraktiv arbetsgivare. I den tysta zonen arbetar man tyst och utan ljud. I mellanzonen sitter man tillsammans med sina kollegor på ergonomiska arbetsplatser, och i den aktiva ytan möts man för diskussioner, arbete i grupp eller enskilt, lite som i en caféliknande miljö, säger Conny Jonsson.
Under de närmsta åren är Trafikverket inne i en bemanningsmässig tillväxtfas. Enbart under 2018 rekryterades drygt 1 000 nya medarbetare, och under 2019 och 2020 behövs ytterligare cirka 2 000 personer.
Särskilt fokus ligger på kompetens inom:
• bana, el, signal och tele
• anläggningsteknik (geoteknik, bro, och tunnel)
• lantmäteri och markförhandling
• projektledning väg och järnväg
• it/digital kompetens
• inköp och upphandling.

Publicerad i Annonsbladet (Borlänge/Gagnef) nr 45 2019.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS