ANNONS

Brunnbäcksstenen som invigdes 6 juni 1896.
Foto: Rebecca Linder

Trafikverket skyltar inte upp stenen

BRUNNBÄCK. Avesta kommun vill att Trafikverket ska skylta upp minnesmonumentet i Brunnbäck från riksväg 70. Men Trafikverket säger nej

– Allmänheten bör få upplysning om var de ska svänga av riksväg 70 för att komma till minnesstenen, framhåller Börje Forslund i sin skrivelse till Trafikverket.
Men Trafikverket håller alltså inte med.

Den 6 juni 1896 invigdes minnesmonumentet i Brunnbäck och cirka 4500 personer närvarade. Stenen är ett minne från en händelse på 1500-talet som kallas för slaget vid Brunnbäck. Troligtvis skedde drabbningen den 6 april år 1521 enligt dåtidens kalender. Då besegrade Dalallmogen Kung Kristian II och hans legosoldater på ungefär den här platsen. Det här blev det första slaget i befrielsekriget 1521-1523 vilket sedan ledde till att Gustav Vasa kom till makten vilket lade grunden för Sverige som nationalstat.

2021 är det 500 år sedan slaget vilket kommer att firas stort. Avesta kommun är värd för firandet som ska hållas på nationaldagen 6 juni. Inbjudna är bland annat landshövdingen, Dalarnas kommuner, hembygdsföreningar, Försvarmakten och Livgardet.

Inför firandet så har stenen rustats upp under 2017 och Avesta kommun har också köpt in marken runt om. Teknisk service skall nu utreda olika alternativ när det gäller de två byggnaderna vid den gamla festplatsen och vad som kommer att ske med dem.

– Vi arbetar med att få en ny informationstavla om slaget vid Brunnbäck på plats till i vår. Tavelstället och textförslag är färdigt. Vi ska bara få fram lämpliga illustrationer, för att sedan tillverka tavlan, säger Börje Forslund.

Slyröjning är planerat att genomföras i vinter och en stor flaggstång skall placeras på högsta punkten i vår.
– Monumentet och historien om vad som skedde på denna plats har ett stort allmänintresse och är en viktig del av vasaminnet i Dalarna och Sveriges historia, framhåller Börje Forslund.

Men någon skyltning från riksväg 70 ser det alltså inte ut att bli. Trafikverket avslår kommunens ansökan på grund av att det idag redan finns vägvisning till flertalet mål, vilket anses tillräckligt med tanke på trafikanternas möjlighet att kunna ta till sig informationen. Inne på det kommunala vägnätet ansvarar kommunen själva för skyltningen.

Publicerad i Annonsbladet (Avesta/Norberg) vecka 51 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS