ANNONS

Bro över Tunaån med tomt norrgående körfält.
Foto: Stefan Bratt

Trafiken flyter på nya väg 70 i Borlänge

BORLÄNGE Trafiksäkrare väg 70 i Borlänge öppnas nu helt. Mötesfri väg – en säkrare väg.

Nu avslutas den sista delen av ombyggnationen av väg 70 mellan Romme och Gyllehemsvägen i Borlänge. Många åtgärder har genomförts för att göra vägen säkrare och mer framkomlig för alla trafikanter.
Nu snart är det omfattande arbetet med att förbättra väg 70 mellan Romme och Gyllehemsvägen klart. Den sista pusselbiten var att bron över Tunaån ska öppnas för norrgående trafik efter besiktning av arbetet som utförts där.
Syftet med projektet har varit att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på sträckan. För att uppnå detta har bland annat följande åtgärder genomförts:
• 5,5 kilometer mötesfri väg med dubbelfält i båda riktningarna.
• Ny trafikplats vid Smedjebacksvägen.
• Ny cirkulationsplats vid Korsgårdsvägen.
• Nya gång- och cykeltunnlar.
• Ny väg mot Torsång (väg 799).
• Ny bro vid Tunaån.

Hela sträckan på cirka 5,5 kilometer har dubbla körfält och är mötesfri med hjälp av mitträcken. Det har medfört att hastighetsgränsen på delar av sträckan har kunnat höjas från 80 till 100 kilometer i timmen.
– Efter ett intensivt arbete under en längre period har vi nu en både trafiksäkrare och mer framkomlig sträckning på väg 70. Den viktigaste åtgärden för att minska de allvarliga olyckorna i trafiken är mötesfria vägar, säger Trafikverkets projektledare Matti Siirtola.

En annan trafiksäkerhetsförbättring är den nya trafikplatsen i Hede där väg 70 nu passerar över Smedjebacksvägen.
Även säkerheten för gående och cyklister har ökat genom den nya gång- och cykelpassagen söder om cirkulationsplatsen vid Korsgårdsvägen och de separata gång- och cykelportarna vid Korsgårdsvägen och Gylle. Helt enkelt säkrare för oskyddade trafikanter.

Framkomligheten har förbättrats och blivit smidigare med bland annat cirkulationsplatsen vid Korsgårdsvägen, som färdigställdes för snart ett år sedan.
Och vid den nya trafikplatsen i Hede kan trafikanter köra av väg 70 för att exempelvis åka till den populära skidanläggningen Romme Alpin.

I slutet av oktober öppnades trafiken helt och hållet på hela sträckan, som nu har ena körfältet öppet.
– Vi kommer att slutbesikta brobygget i slutet av oktober. Det som återstår är ett antal finjusteringar innan de norrgående körfälten öppnas helt och hållet för trafik, säger Matti Siirtola.
– Under tiden det hela finjusteras kan något av körfälten tillfälligt vara avstängt, innan hela bron öppnas för trafik, förklarar Matti Siirtola, projektledare, Trafikverket.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS