Tolv steg för fler öppna vårdplatser

Nästan tio procent eller 75 av landstingets totalt 743 vårdplatser är idag stängda.

Landstingsrådet Gunnar Barke (S) lovade i november att samtliga platser (74 stycken) på kirurgen i Falun skulle öppnas igen. Fem månader senare är 53 platser öppna. Vi inom Sjukvårdsalliansen har vid ett flertal tillfällen pekat på behovet av att under en begränsad period anställa ett tiotal hyrsjuksköterskor för att på så sätt korta kön till kirurgen i Falun som nu uppgår till drygt 1 200 patienter.

Vi inser dock att bemanningspersonal inte är någon långsiktig lösning. Därför har vi arbetat fram ett 12-stegsprogram som både handlar om hur vi ska kunna öppna vårdplatser men desto mer om hur vi ska få landstingets medarbetare att stanna.

Sjukvårdsalliansen menar att det behövs en tydligare ledningsstruktur där arbetsmiljöansvar och befogenheter sammanfaller. Behovet av detta är särskilt påtagligt under helger, kvällar och nätter. Personer i chefsposition behöver vidare få bättre möjlighet att fokusera på kärnverksamheten. De behöver veta att det finns kvalificerat administrativt stöd att tillgå i frågor om ekonomi och HR. Cheferna har å andra sidan ett ansvar för att personalen utvecklas och trivs.

Vårdyrket måste göras attraktivt igen. Vi vill ha ett högt söktryck på vårdutbildningarna och en utbildning som ligger nära verkligheten i verksamheten.

Sjuksköterskeutbildningen måste motsvara de krav som vårdgivarna har. Studenterna ska veta vad de kan förvänta sig och arbetsgivarna veta vilken kompetens som de nyutexaminerade kan bidra med. Väl ute i arbetslivet ska det gå att kombinera uppdragsutbildningar och arbete med bibehållen lön.

“Flexibilitet” och “kvalitet” bör vara ledstjärnor i landstinget Dalarna. Bemanning och vårdresurser bör koncentreras där vårdtyngden är som störst. Det gäller att skapa modeller för en bättre arbetsmiljö och arbetstider som sliter mindre på medarbetarna. Vi bör även se över om det går att skapa “kombinationstjänster” där “arbete på golvet” varvas med administrativt arbete (vårdplanering, verksamhetsutveckling), tjänster med högre lön och bättre arbetstider.

Där vårdtyngden är hög vill vi även se över möjligheten till arbetstidsförkortning, lönetillägg och extra pensionsförmåner, så kallade lönetrappor.
Landstinget finns till för patienterna. Det är oacceptabelt att stillasittande se på hur köerna till operationssalarna växer. De bör användas så mycket som möjligt. Finns det personal och tillgängliga vårdplatser bör det inte finnas några hinder för att operera, även kvällar och helger.

Slutligen ser vi en utveckling med fler och fler äldre med många sjukdomar. Det behövs betydligt större kunskaper om denna grupp, inte minst för att få ner antalet felbehandlingar. Vi inom Sjukvårdsalliansen skulle därför vilja se ett brett kompetenslyft för att öka kunskapen om äldre med många sjukdomar.

För att åstadkomma verklig förändring måste alla sträva åt samma håll. Personal och medborgare måste känna sig informerade och delaktiga i de förändringar som berör dem. “Delaktighet” måste vara den tredje ledstjärnan i arbetet för att få fler att söka sig till Landstinget Dalarna så att vi åter kan börja öppna vårdplatser.

Ulf Berg (M)
Christer Carlsson (M)
Lisbet Mörk-Amnelius (DSP)
Bo Brännström (L)
Birgitta Sacrédeus (KD)
Oppositionsråd landstinget Dalarna

ANNONS

SENASTE LOKALA NYHETER

Tåg är tunga. Särskilt loken. Vanliga fyraxliga loktyper väger 80-100 ton och ger 20-25 tons statiskt (orörligt) tryck mot rälsen per axel. Med högre fart minskar trycket.
Så länge det finns folk som använder älvarna som soptippar kommer inte haven att kunna tillfriskna. Dalälven är inget undantag.
Psykisk ohälsa är något som blir allt vanligare i dagens samhälle. En grupp som ofta glöms bort är de äldre.