ANNONS

Krami, som är en samverkan mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och kommunen, firar tio år i Borlänge.

Tio ljus i tårtan hos Krami

För tio år sedan slog Krami i Borlänge upp portarna för den första vägledningsgruppen.

Sedan dess har cirka 50 vägledningsgrupper passerat genom Krami i Borlänge och ett stort antal personer nått målet att finna, få och behålla ett arbete. Med andra ord blivit självförsörjande genom arbete och egen inkomst.
Krami är en samverkan mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och i detta fall Borlänge kommun. Målet för verksamheten är att vägleda och stötta personer som levt med kriminalitet och annan social problematik att ingå i det sociala samspelet och komma ut på arbetsmarknaden.

Deltagandet är frivilligt och kräver drogfrihet och laglydighet. Till det en vilja till förändring då deltagarens egen drivkraft och motivation är avgörande.
Krami startades upp som ett projekt i Malmö 1980. Detta då man såg ett behov av att förändra arbetssättet gentemot personer med en social problematik grundad i kriminalitet och/eller missbruk.
Att satsa på denna målgrupp har visat sig vara väldigt samhällsekonomiskt lönsamt. Detta framkommer bland annat i en studie som gjorts just om Krami i Malmö (Payoff, utvärdering Krami Malmö stad, Östersund 2019-12-17). När personer lämnar ett utanförskap med kriminalitet och missbruk och istället väljer att inkluderas och vara en del av vårt gemensamma samhälle uppstår stora intäkter för stat, region och kommun.

Återbetalningstiden till samhället är enligt studien i Malmö två månader. Med återbetalningstid menas i detta fall den tid det tar för projektet att nå ”break-even”, vilket innebär att projektets intäkter är lika stora som kostnaderna.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS