ANNONS

Anita Nordström (S), omsorgsnämndens ordförande.
Foto: Veronica Rigtorp

Tillskottet på 20,4 miljoner ska fördelas på sju områden

BORLÄNGE. Det statliga tillskottet på 20,4 miljoner kronor som kommunen fått till en äldreomsorgssatsning har i mars beslutats fördelas på sju olika områden. Nu har omsorgsnämnden tagit beslut om fem av dessa satsningar.

Den största delen är satsning på demensvård, anhörigstöd och anhörig vård, sociala insatser för att motverka ofrivillig ensamhet, ytterligare dietist och förbättrad introduktion för nyanställda.
– Jag är glad att nämnden nu beslutat vad tillskottet från regeringen ska satsas på. Vi inom majoriteten bestämde tidigt att dessa medel skulle användas för att sätta guldkant på omsorgsnämndens verksamhet. Efter dialog med både personal och brukare så är jag glad att vi landat i dessa satsningar. Vi vet att personal och brukare önskar detta och det är mycket roligt att få uppfylla deras önskan, säger Anita Nordström (S), omsorgsnämndens ordförande.

Den 7 september i fjol aviserade regeringen om förslag i budgetpropositionen för 2021 att Sveriges kommuner får ett tillskott med fyra miljarder kronor årligen för att stärka äldreomsorgen.
Resurstillskottet är permanent med syfte att skapa ökade förutsättningar för att stärka äldreomsorgen. För Borlänge kommuns del innebär detta ett tillskott om 20,4 miljoner kronor.
– Jag tror vi gjorde på ett annorlunda sätt här. Då vi ställde oss frågan: Hur gör vi nu för att det ska göra skillnad för Borlängeborna, berättar Anita Nordström.
– Vi tog tidigt ett beslut om att ha en dialog, man kan säga en medborgardialog, där vi hade ett antal dialoger med äldre- och funktionshinderföreningar samt representanter för fackförbundet Kommunal.
– De kom med mycket bra ideér som vi kokat ner till sju olika områden. Där det fanns en rätt bra samsyn.

Konkret innebär de fem satsningarna:
Satsning på demensvård med bland annat utbildningsinsatser och inrättandet av en demenssjukskötersketjänst.
Satsning på förebyggande insatser som exempelvis anhörigstöd och anhörigvård.
Aktiviteter och sociala insatser för att motverka ofrivillig ensamhet.
Förbättrad introduktion för nyanställda.
Ytterligare en dietist som även ska arbeta mot ordinärt boende.
Dessa fem punkter går att ytterligare utveckla med mer ingående beskrivningar, där till exempel demensvården där många redan har utbildning, men där man nu lägger ytterligare pengar till grundutbildning i demensvård, för de som inte har den grundläggande demensutbildningen.

En annan punkt är att de sociala insatserna som innebär att det ska ses till att alla särskilda boenden har tillgång till WIFI, som efterfrågas av boende.
– Så man kan använda datorn och bland annat beställa mat, som kom upp nu under pandemin. Det har vi med i nämndplanen, vi vill inte att de på äldreboende ska bli utanför, för att man inte har den digitala tekniken, säger Anita Nordström.
Här föreslås också digitala coacher för utbildning i det ordinära boendet.
Den förbättrade introduktionen för nyanställda, som sommarvikarier, föreslås med utökad introduktionstid om åtta timmar, samt utökad satsning på handledare och språkstödjare.

En annan satsning som låter lite udda, är införskaffande av elcyklar till äldreboendena. Men det är inte så udda som det låter. Vid försök på andra kommuner har detta fallit mycket bra ut. Personalen kan ta med de boende på långre cykelturer, genom en elcykel för medpassagerare.
Med rullstol och rullator kommer omsorgstagaren så lång som de kan komma med personal och elcykel.
Så snart ser vi dem kanske susa fram på cykelvägarna i stan.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS